Mesajul de felicitare al vicepreşedintelui raionului Şoldăneşti cu ocazia Zilei autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală

1 februarie 2019

Stimați colegi! Această zi este modalitatea noastră de a ne exprima recunoştinţa, aprecierea şi sprijinul pentru autorităţile publice locale. Este un gest extrem de necesar mai ales în aceste timpuri dificile, cînd volumul problemelor cu care Vă confruntați zi de zi este mult mai mare decît resursele de care dispuneţi și care nu întotdeauna acoperă necesităţile existente. Dumneavoastră aţi mobilizat resurse interne, aţi atras investiţii, aţi reuşit să creaţi parteneriate durabile, astfel ați demonstrat că prin iniţiativă, prin participare și implicare pot fi obţinute rezultate frumoase, iar cheia succesului stă în unitate și solidaritate.

 

Țin să-mi exprim  gratitudinea pentru munca pe care o realizați, pentru abnegaţia și profesionalismul pe care îl demonstrați în activitatea cotidiană.

 

Vă mulțumesc pentru munca și devotamentul zilnic, și vă doresc în continuare mult succes întru realizarea obiectivelor stabilite și a angajamentelor asumate față de cetățeni.

 

Fie ca această zi de sărbătoare să ne furnizeze tuturor energie inepuizabilă, idei inovatoare, armonie și colaborare, atitudine receptivă față de orice cetățean, păstrînd înaltele calități civice și profesionale.

 

Cu alese considerațiuni,

 Nina FLOREA, vicepreședintele raionului Șoldănești