Mesajul de felicitare a preşedintelui raionului Şoldăneşti, Nicolae Dorogan cu prilejul aniversării a 39-a de la fondarea raionului Şoldănşti

10 noiembrie 2019

Dragi locuitori ai raionului Şoldăneşti!

În această zi, se împlinesc 39 de ani de la fondarea raionului Şoldăneşti, eveniment de o importanţă deosebită pentru noi toţi, deoarece prin constituirea sa s-au pus bazele unei comunităţi de localităţi unice prin potenţialul socio-economic dar şi cultural.

Pe parcursul a aproape 4 decenii, am întîlnit în cale succese şi eşecuri, însă datorită curajului, gradului mare de responsabilitate  şi curajului celor care au pus umărul la consolidarea şi modernizarea lui, raionul nostru se află la moment la o altă treaptă de dezvoltare, ceea ce este rezultatul unor eforturi şi investiţii substanţiale.

Dezvoltarea raionului nostru continuă să fie un deziderat comun pentru care trebuie să continuăm  să muncim cu mult efort  şi  sacrificiu .

Îmi exprim aleasa recunoştinţă pentru   primarii satelor şi comunelor acestui plai pitoresc care prin colaborare şi eforturi conjugate tind spre îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă cetăţenilor raionului nostru.În acest context le mulţumesc pentru profesionalismul şi devotamentul pe care-l manifestă  pentru bunăstarea tuturor, care zilnic dau dovadă de dăruire și efort deosebit, competență și curaj, atitudine conștiincioasă.

Urez tuturor cetăţenilor acestui raion, sănătate, fericire, împliniri personale și profesionale.  Cu această aniversare doresc tuturor un viitor   prosper şi luminos, iar în case să domnească mereu bunăstarea, pacea şi voia bună, speranţa în ziua de mîine şi să trăiţi numai evenimente frumoase cum este şi sărbătoarea de astăzi!

Cu aleasă consideraţie şi respect, preşedintele raionului Şoldăneşti, Nicolae DOROGAN