Mesajul de felicitare al președintelui raionului Șoldănești, Nicolae Dorogan, cu ocazia ”Zilei profesionale a funcționarului public”

22 iunie 2019

Stimați colegi!

La data de 23 iunie,  marcăm  ” Ziua profesională a funcționarului public.”

Instituirea acestei sărbători este o confirmare a rolului funcționarului public in realizarea celui mai important obiectiv – asigurarea unor servicii publice de calitate în interesul cetățenilor.

Grație devotamentului, disciplinei, profesionalismului, responsabilității civice, precum și a prerogativei esențiale de asigurare a serviciilor publice de calitate, funcționarii publici aduc un aport considerabil pentru sporirea încrederii cetățenilor în instituțiile de stat, precum și  edificarea puterii statului.

  Apreciind munca riguroasă și, totodată, responsabilă a funcționarilor publici, în numele Consiliului raional Șoldănești, dar și al meu personal, adresez tuturor angajaților din serviciul public un mesaj de felicitare şi încredere în capacitatea fiecăruia de a face faţă provocărilor, de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare a deciziilor şi responsabilitate civică.

Cu aceste gînduri, transmit tuturor funcţionarilor publici din raion, cuvinte de mulţumire şi profundă gratitudine pentru activitatea nobilă ce o realizaţi zi de zi. Vă doresc să vă înconjoare întotdeauna dragostea apropiaţilor, respectul, fidelitatea colegilor şi recunoştinţa oamenilor. Multă sănătate, prosperitate, bunăstare şi noi priorităţi în realizarea aspiraţiilor profesionale.

Cu profund respect și considerațiune ,
președintele raionului Șoldănești,
Nicolae DOROGAN