Mesaj de felicitare din partea președintelui raionului Șoldănești cu prilejul marcării a 30 de ani de la crearea Poliției Naționale

18 decembrie 2020

Stimați colaboratori, subofițeri, ofițeri și veterani ai Poliției!

Ziua Națională a Poliţiei, marcată anual la 18 decembrie, îmi oferă prilejul de a vă adresa cele mai călduroase urări de sănătate și succes în serviciul pe care îl oferiți cetățenilor raionului Șoldănești. Această zi este dedicată tuturor celora care își exercită cu patriotism și destoinicie importanta misiune de asigurare a ordinii publice. În acest an marcăm a XXX-a aniversare de la crearea poliției naționale, o aniversare semnificativă a unei instituții atât de importante pentru societate și stat.  

Liniştea publică, siguranţa cetăţenilor, precum şi asigurarea unui climat de securitate a persoanelor şi bunurilor reprezintă obiectivele prioritare ale poliției. Munca de polițist presupune mult curaj, devotament țării, disciplină și sacrificiu. Polițiștii sunt adevărații gardienii devotați celor mai de preț valori și drepturi fundamentale ale oamenilor, astfel încât dezideratul asigurării libertății și securității depline se înfăptuiește zilnic datorită profesionalismului, abnegației, competenței și imparțialității colaboratorilor de poliție. Apreciem patriotismul, bărbăţia şi omenia – caracteristici principale de care dați dovadă în munca de zi cu zi. Țin să exprim gratitudine pentru devotamentul polițiștilor care au ocrotit, de-a lungul istoriei noastre tumultuoase, ordinea de drept și suveranitatea țării.

Cu prilejul Zilei Naționale a Poliţiei doresc să transmit, în numele meu personal și al Consiliului raional Șoldănești, cele mai alese gânduri de felicitare tuturor reprezentanților Inspectoratului de Poliție al raionului Șoldănești, dorindu-vă multă sănătate, dârzenie, optimism și noi realizări. Vă urez tuturor, angajaților actuali și veteranilor, împliniri profesionale și satisfacție morală în carieră, iar familiilor Dumneavoastră, care Vă sprijină în realizarea misiunii deloc ușoare, multă sănătate și bunăstare.

Cu deosebit respect, președintele raionului Șoldănești,

 Nicolae Mîndru