Mesaj de felicitare din partea președintelui raionului Șoldănești cu prilejul marcării a 28 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova

29 iulie 2022

Stimați locuitori ai raionului Șoldănești !

În fiecare an, pe 29 iulie, marcăm Ziua Consituției Republicii Moldova,  lege supremă și fundamentală, fondată pe voința poporului suveran și independent al țării noastre.Aniversarea anuală a Constituției ne readuce în atenție cu un nou impuls  dimensiunea sa simbolică și valorică inegalabilă, care servește ca reper în funcționarea statului. 

 Constituţia este baza juridică a întregii legislaţii, pe ea se întemeiază tot ansamblul instituţional şi normativ. Legea fundamentală este rodul aspiraţiei de libertate a poporului nostru. În ea sînt înscrise cele mai importante principii ale vieţii economice, politice, sociale şi juridice, precum şi valorile pe care se sprijină statul nostru: separaţia puterilor în stat, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, independenţa justiţiei, pluralismul politic, şi altele.  

   O Constituție trebuie nu doar să existe, ea trebuie să fie știută și simțită de fiecare.Noi toți, dar, în special, autoritățile statului trebuie să se pătrundă de spiritul textului constituțional cu loialitate și atașament autentic față de valorile statului de drept, democrație și drepturile fundamentale. Valorile fundamentale, înscrise în  Legea fundamentală ne obligă să lucrăm în mod constant pentru consolidarea și dezvoltarea acestora, având misiunea de a asigura armonia socială, ceea ce este imposibil de atins fără asigurarea statului de drept și respectarea necondiționată a drepturilor constituționale.

Adresez cele mai sincere felicitări tuturor cetăţenilor Republicii Moldova cu prilejul Zilei Constituţiei, îndemnîndu-i ca, prin eforturi conjugate, să contribuim la edificarea unei societăţi guvernate de dreptate şi adevăr şi să cinstim Constituţia Republicii Moldova!

 Cu respect, președintele raionului Șoldănești,

Nicolae MÎNDRU