Mesaj de felicitare din partea președintelui raionului Șoldănești cu ocazia „Zilei profesionale a funcționarului public”

23 iunie 2020

Mult stimați funcționari publici!


Cu prilejul sărbătorii profesionale, Ziua funcţionarului public, marcată anual la data de 23  iunie , adresez tuturor angajaților din serviciul public un mesaj de felicitare şi încredere în capacitatea fiecăruia de a face faţă provocărilor, de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare a deciziilor şi de responsabilitate civică. Dragi funcţionari publici! Conducerile politice se succed la putere, aşa cum este firesc într-o ţară democratică, dar voi sunteţi cei care rămâneţi mereu în aparatul administrativ, garantând şi asigurând continuitatea lucrurilor bune de făcut pentru cetăţeni şi a reformelor ce trebuie să modernizeze statul. Anume de profesionismul, experienţa, aspiraţia şi efortul Dumneavoastră depinde dezvoltarea şi bunăstarea statului nostru.

Vă doresc ca această sărbătoare profesonală să genereze mereu forță inepuizabilă şi idei inovatoare, pe care să le transpuneți cu succes în activităţile cotidiene, să rămâneţi a fi deosebit de importanţi pentru societate şi împliniţi ca funcţionari publici.
Cu cele mai senine gânduri, transmit tuturor funcţionarilor publici din raionul Șoldănești, cuvinte de profundă recunoştinţă pentru activitatea nobilă ce o realizaţi, pentru serviciile calitative acordate cetăţenilor, dorindu-vă multă sănătate, fericire, bunăstare, succese şi noi realizări. Să vă înconjoare permanent dragostea apropiaţilor, respectul, fidelitatea colegilor şi recunoştinţa cetățenilor.

Cu profund respect, președintele raionului Șoldănești,

Nicolae MÎNDRU