Mesaj de felicitare din partea președintelui raionului Șoldănești cu ocazia Zilei lucrătorului din Silvicultură

19 septembrie 2020

Stimați silvicultori !

Cu prilejul frumoasei sărbători profesionale, „ Ziua lucrătorului din Silvicultură” pe care o marcați anual în a 3-a sîmbătă a lunii septembrie, Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări, urări de bine şi prosperitate .

         Meditând asupra rolulului și aportului profesiei de silvicultor, ca fiind una incontestabilă și importantă, atât pentru mediul ambiant, economia națională, cât și pentru fiecare cetățean în parte, dar și aportul fiecărui lucrător la conservarea și ameliorarea fondului forestier și cinegetic îmi exprim  recunoștința profundă dar și întreaga considerație pentru contribuţia pe care o aduceţi în administrarea şi gospodărirea durabilă a pădurilor.

          Am ferma convingere că şi pe viitor, cu dragoste şi stimă faţă de acest patrimoniu naţional, veţi asigura o dezvoltare coerentă şi durabilă a sectorului forestier, precum şi o îmbunătăţire a imaginii silvicultorului în societate.

          Vă doresc mult curaj şi inspiraţie în realizarea obiectivelor trasate, a lucrurilor bune şi frumoase, înţelepciune şi gînduri pozitive, siguranţă în ziua de mîine, bunăstare şi multă sănătate familiilor Dumneavoastră.

Cu respect, președintele raionului Șoldănești, Nicolae MÎNDRU