Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei profesionale a economistului

26 septembrie 2021

Tradiţional, în ultima duminică a lunii septembrie marcăm sărbătoarea profesională “Ziua economistului”, zi instituită prin Hotărîrea Guvernului Nr.1281 din 30.09.2002.  avîndu-se în considerare importanţa şi rolul profesiei de economist pentru dezvoltarea şi prosperarea ţării.

Profesia de economist este una foarte importantă în cadrul întreprinderilor și organizațiilor, administrațiilor publice, proiectelor internaționale, instituțiilor de învățământ. De eficiența muncii Dvs. depinde succesul întreprinderilor, prosperarea țării, bunăstarea cetățenilor. Economiștii, abordează nevoile oamenilor printre cifre și statistici în timp ce elaborează obiective strategice de dezvoltare a țării. În așa mod, ei implementează cu succes sarcinile cu care se confruntă societatea.

Cu acest prilej Vă adresez cele mai sincere felicitări şi mulţumiri, dorindu-vă succes în realizarea importantelor responsabilităţi ce vă revin. Să aveţi parte de sănătate şi prosperitate, optimism şi realizări remarcabile în domeniul profesional, multă inspiraţie și creativitate. Să activaţi în continuare cu aceeaşi tenacitate şi dăruire de sine.

Cu deosebit respect, vicepreşedintele raionului Şoldăneşti,

Vasile MACOVEI