Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Naţionale a Culturii

15 ianuarie 2024

Tradiţional, la 15 ianuarie sărbătorim Ziua Națională a Culturii, prilej de a determina încă o dată rolul culturii în consolidarea spirituală a societății, promovarea și păstrarea valorilor umane și etno-culturale ale neamului nostru.

Consemnarea acestei sărbători este prilejuită de marcarea zilei de naștere a Luceafărului Poeziei Româneşti  – MIHAI EMINESCU, o personalitate copleșitoare, care i-a impresionat pe contemporani prin inteligență, memorie, curiozitate intelectuală, cultura de nivel european, bogăția şi farmecul limbajului, o personalitate care definește valorile esențiale ale Culturii Naționale.

Cultura unui neam se construiește în fiecare zi, atunci când copiii noștri sunt învățați să iubească literatura și arta, când citesc o carte, când sunt educați să respecte valorile și să fie conștienți de importanța fiecărui Om în societate.

Stimați lucrători din domeniul culturii, de sărbătoarea Dumneavoastră profesională Vă adresez cele mai sincere felicitări şi urări de noi împliniri. Dumneavoastră aveţi nobila menire să dezvoltaţi arta, sǎ transformaţi şi să îmbunǎtǎţiţi vădit viaţa spirituală în localităţile noastre, să optați pentru acele condiţii necesare, care vor duce la dezvoltarea culturii.
     Îmi doresc ca munca Dumneavoastră să aibă parte de succese şi recunoştinţa societății în care trăim, să aveți sănătate, perseverenţă în activitatea  zilnică, tărie de caracter în tot ceea ce faceţi, bunăstare și să fiți mereu în lumina frumosului pentru a Vă realiza visele, năzuințele și aspirațiile.

Cu profund  respect, Aliona PÎNZARI, preşedinta raionului Şoldăneşti