Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei lucrătorului medical și a farmacistului din partea președintelui raionului Șoldănești – Nicolae Mîndru

18 iunie 2022

Stimaţi  lucrători medicali  și farmaciști ai raionului Șoldănești!

Anual, în a treia duminică a lunii iunie, consemnăm Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului. Sărbătoarea a fost instituită prin decret prezidențial în anul 1994 cu scopul  a oferi ocazia de a onora, în mod oficial, oamenii care stau la straja sănătăţii publice și de a aprecia progresele din domeniu .

Profesia de medic este considerată una dintre cele mai nobile din lume, iar voi sunteți cei care stați la straja celui mai de preț lucru – Sănătatea.

Sunt rare ocaziile când ne putem exprima admirația și respectul pentru oamenii care veghează viața, uneori prin jertfirea propriei vieți.  Arta de a-i face pe oameni sănătoși, căci anume așa a apreciat Hippocrate medicina în jurământul său milenar, este cea mai puternică dintre toate celelalte, pentru că grație ei, grație Dumneavoastră, celor care profesați medicina,  dăinuiește omenirea.

Dragi medici și personal medical, vă datorăm recunoștință și respect zi de zi pentru efortul consecvent depus în menținerea sănătății noastre, a tuturor.  Din numele meu personal și al Consiliului raional Șoldănești  Vă doresc să fiţi mereu plini de energie, cutezanţă, răbdare, echilibru şi tenacitate, iar toate dificultăţile să le depăşiţi cu tărie şi încredere. Să aveţi totdeauna harul de a răspunde la această necesitate omenească fundamentală, să vă bucuraţi de respectul şi dragostea pacienților, să aveţi parte de alte bucurii omeneşti, dar în mod obligatoriu să aveţi ceea pentru ce va-ţi consacrat – sănătate.

Cu deosebită considerație și apreciere,

președintele raionului Șoldănești,

Nicolae MÎNDRU