Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecției sociale

19 septembrie 2020

Mult stimaţi lucrători din sfera protecţiei sociale a populaţiei!

A devenit deja o frumoasă tradiţie de a consemna anual, în a treia duminică a lunii septembrie, sărbătoarea  profesională dedicată meseriei pe care aţi îmbrăţişat-o.

         Devotamentul, responsabilitatea și dăruirea de sine sunt calitățile pe care le manifestați zilnic în raport cu aceste persoane defavorizate, lipsite de orice posibilități. Sunteți cei care deschideți poarta suferindului la fiecare chemare pe ploaie și pe vânt, pe arșiţă sau ninsoare, sunteți cei care ștergeți lacrima unui bătrân uitat, cei care mîngâiați creștetul unui copil nefericit, cei care oferiți adăpost unui trecător necăjit, cei care veniți cu un sfat pentru o mamă disperată. Dumneavoastră sunteți cei care vedeți zâmbetele recunoștinței și trăiți bucuria că ați contribuit la asta. Poate că nici-o altă profesie nu cere un asemenea umanism nelimitat, compasiune, răbdare și credință în oameni, ca munca unui asistent social. 

         Toate gândurile de bine și apreciere pleacă în adresa tuturor celor care au muncit fidel și cu bunăvoință pentru oferirea unui sprijin persoanelor nevoiașe. Din partea Consiliului raional dar şi al meu personal Vă doresc împlinirea tuturor năzuinţelor profesionale şi personale, să aveţi parte de multe bucurii, fericire, linişte în suflet şi recunoştinţă din partea celor din jur, optimism şi  noi performanţe în tot ceea ce faceţi pentru binele societăţii.

Cu aleasă consideraţie, preşedintele raionului Şoldăneşti,

Nicolae MÎNDRU