Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din silvicultură”

16 septembrie 2022

A devenit o frumoasă tradiție ca în a 3- a sâmbătă a lunii septembrie, să sărbătorim  „Ziua lucrătorului din silvicultură”  sărbătoare instituită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 405 din 19.06.1995.

Cu acest deosebit prilej, permiteți-mi în numele Consiliului raional cît și al meu personal, să adresez sincere felicitări și urări de bine tuturor angajaților din domeniu.

Pădurile au un rol crucial în atenuarea schimbărilor climatice și efectele acestora, de aceea, paza, protecția și regenerarea pădurilor, precum și stoparea declinului biodiversității sînt obiective de prim-plan pentru silvicultori.

Exprim ferma convingere că angajații din ramura silvică au potențial și capacități de bună gestionare a fondurilor silvice dând  dovadă de putere și rezistență, cunoștințe și profesionalism.

Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut întru conservarea și dezvoltarea pădurilor noastre, Vă doresc mult curaj şi inspiraţie în realizarea obiectivelor trasate, a lucrurilor bune şi frumoase, înţelepciune şi gânduri pozitive, siguranţă în ziua de mâine, bunăstare şi multă sănătate familiilor Dumneavoastră.

Cu respect, președintele raionului Șoldănești, Nicolae MÎNDRU