Mesaj de felicitare cu ocazia aniversării a XXIX-a de la fondarea Armatei Naţionale

3 septembrie 2020

Stimaţi militari şi veterani ai Armatei Naţionale!

          Astăzi, 3 septembrie, celebrăm a XXIX-a aniversare de la fondarea  Armatei Naţionale. Pînă în prezent, această instituţie reprezintă expresia legăturilor strânse dintre generaţii şi a continuităţii tradiţiilor strămoşilor noştri de a servi cu cinste şi demnitate Patria. Ziua de 3 septembrie reprezintă un moment cu valoare de referinţă, atât pentru cei ce poartă cu onoare şi mândrie uniforma militară, cât şi pentru întregul nostru popor. Cu certitudine putem spune că Armata Naţională, mai întâi de toate, este o şcoală a patriotismului, a dragostei şi respectului cetăţeanului pentru neamul şi ţara sa.

          Îi cinstim, astăzi, pe eroii care şi-au dat viaţa pentru a apăra unitatea naţională şi integritatea teritorială a Republicii Moldova. Îi onorăm, totodată, pe veteranii de război care au luptat pentru ca noi să trăim, astăzi, într-o ţară liberă şi independentă. Soldaţii Armatei Naţionale, atât cei care au dispărut pe câmpurile de luptă, cât şi cei care veghează acum pentru integritatea Republicii Moldova, merită respect, recunoştinţă şi aprecieri, în egală măsură, iar un gând aparte trebuie să adresăm veteranilor aflaţi în viaţă, ale căror amintiri ne arată cât de mult suferinţă aduc războaiele şi ce însemnătate au pacea şi libertatea.

          Ziua Armatei Naționale este o ocazie în plus de a exprima recunoştinţă militarilor pentru simţul datoriei, profesionalismul şi abnegaţia de care  dau dovadă fiind alături de cetăţeni, atunci când apără pacea şi liniştea sau atunci când participă la înlăturarea consecințelor cataclismelor naturale.

          Folosindu-mă de acest prilej Vă adresez din numele Consiliului raional Şoldăneşti dar şi al meu personal cele mai calde felicitări, succese în activitate, împliniri profesionale şi satisfacţii, multă sănătate şi bucurii alături de cei dragi.  Îmi exprim întreaga recunoştinţă pentru cei care prin legământ sfânt şi-au pus viaţa în slujba Patriei şi a Poporului.

La mulţi ani Armatei Naţionale!

Cu deosebit respect, preşedintele raionului Şoldăneşti,

Nicolae MÎNDRU