Mesaj de felicitare către preşedintele raionului Şoldăneşti, domnul Nicolae Dorogan, cu ocazia sărbătoririi zilei de naştere

9 august 2019

Multstimate domnule preşedinte, Nicolae DOROGAN

Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere Vă transmitem  cele mai cordiale felicitări. Vă urăm din tot sufletul ani mulți și fructuoși pe tărîmul pe care activați, noi și importante succese, fericire, mult noroc și bunăstare familială. Vă cunoaştem drept o persoană perseverentă în realizarea scopurilor propuse și consecvent în apărarea intereselor cetăţenilor.

Prin activitatea multilaterală desfășurată ați reușit să cîștigați respectul și recunoștința oamenilor. Avem  convingerea că datorită experienței și calităților de lider pe care le aveți veţi reuşi şi în continuare să aduceţi aportul personal la  iniţierea noilor orizonturi de dezvoltare pentru raionul Șoldănești.   

În acest ceas aniversar , cu cele mai alese sentimente Vă dorim, , multă sănătate, dîrzenie, noi puteri pentru a transpune în viaţă toate intenţiile şi aspiraţiile, succese remarcabile în activitatea nobilă pe care o  profesaţi întru binele cetăţenilor. Dumnezeu să Vă dea putere şi sănătate, să Vă ghideze paşii spre înfăptuirea și mai departe a lucrurilor bune.

La mulţi ani cu prosperitate, pace în suflet şi în casă!

Cu aleasă consideraţie şi respect

din partea Colectivului Consiliului Raional Şoldăneşti