Mesaj de felicitare al Președintelui raionului cu ocazia „Zilei Independenței Republicii Moldova” și „Limba Noastră”

26 august 2022

Stimați locuitori ai raionului Șoldănești!

La sfârșit de august, marcăm două frumoase și importante sărbători naționale ale neamului nostru, „Ziua Independenţei Republicii Moldova” și „Limba Noastră”.

Cu ocazia acestor sărbători, Vă adresez cele mai călduroase felicitări, dorindu-vă  tuturor multă sănătate, prosperare, optimism și seninătate, încredere în forțele proprii și înțelepciune, speranțe și vise împlinite, noi izbânzi în activitatea  de dezvoltare și consolidare a statalității Țării noastre, afirmare a nestematelor valori naționale.  Să ne mândrim că trăim într-un stat independent și avem o Limbă atât de frumoasă, prin care se clădesc toate  bogățiile  noastre  materiale și spirituale.

Stimați patrioți ai neamului! Aceste sărbători trezesc în fiecare om un sentiment de solidaritate și de afirmare față de trecutul istoric, care a lăsat puternice amprente atât în viața economică, cât și în cultura și conștiința noastră națională. Întâi de toate, independența presupune disciplină, muncă și demnitate, deci, să fim demni și mândri de Țara în care ne-am născut și pe care am moștenit-o de la strămoșii noștri. Sper ca prin eforturi comune și responsabilitate reciprocă vom reuși să consolidăm un stat bazat pe valori democratice, echitate socială, asigurând o viață decentă tuturor. La mulți ani Republica Moldova!!!

Cu alese considerațiuni, președintele raionului Șoldănești,  Nicolae MÎNDRU