Membrii Comisiei raionale pentru situații excepționale s-au întrunit în ședință

28 februarie 2022

Luni, 28 februarie curent a avut loc ședința Comisiei raionale pentru situații excepționale  membrii căreia s-au întrunit pentru a examina subiecte legate de declararea stării de urgență la nivel național și în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare la nivel raional.

În debutul ședinței președintele raionului a comunicat celor prezenți despre participarea sa  în  comun cu  reprezentanții altor autorități locale dar și centrale la o ședință cu prim-ministrul RM – Natalia Gavriliță la care s-a discutat despre mai multe chestiuni legate de gestionarea eficientă a crizei,  despre situația de la punctele de trecere, refugiați, modul de cazare a acestora, precum și despre măsurile de respectare a ordinii publice în condițiile unui flux mare de persoane venite din zona de conflict.

În acest context, a recomandat ca fiecare ceătățean să fie cît mai vigilent și în cazuri suspecte să contacteze autoritățile competente, în special serviciul 112. A remarcat că este îmbucurător faptul că în țara noastră este multă lume de bună credință care s-a mobilizat pentru a oferi asistență și suport pentru refugiați. Tot el a ținut să mulțumească acelor persoane  fizice din raion care s-au oferit să cazeze persoanele refugiate.

Cei prezenți  au fost informați suplimentar  despre crearea de către Biroul de Migrație și Azil a  liniei verde  la care cetățenii din Ucraina pot apela pentru suport și consultații, inclusiv informații despre de cazare. Numărul de contact este 080001527.

În contextul deciziei naționale de a se interzice majorarea prețurilor peste măsura adaosului comercial limitat la unele categorii de produse alimentare (carne de porc pe os, pasăre, pește congelat ș.a.),  președintele a rugat cetățenii care depistează asemenea practici neloiale să raporteze neîntârizat către autoritățile competente (precum Serviciul fiscal de stat dar și Agenția Națională pentru protecția cosumatorilor).  

          Dna Aurica Condrea, șef-adjunct OT Orhei al Cancelariei de Stat,  a venit cu îndemnul ca cetățenii să se informeze din surse de încredere despre situația la moment, anume în acest scop a fost creat canalul oficial lansat  de  Guvern  pe platforma Telegram ”Prima Sursă”, având ca funcție verificarea informației, pentru a dezminte falsurile din spațiul online. La fel, s-a anunțat că în scopul  susținerii refugiaților Ministerul Finanțelor al RM a deschis un cont unic pentru doritorii de a transfera surse financiare  în lei moldovenești, euro sau dolari.

 La finele ședinței membrii comisiei au  decis  o serie de măsuri, și anume:  formarea Celulei raionale de criză pentru sprijinirea și acordarea ajutorului refugiaților veniți în raion din Ucraina, amplasarea  Centrului unic de colectare a ajutoarelor pentru refugiați  în incinta  Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, et. I, or. Șoldănești, str. Păcii,13;  stabilirea Spitalului raional Șoldănești drept loc de amplasare  a Centrului temporar de plasament pentru refugiați  cu ulterioara coordonare și aprobare de către Agenția Națională Asistență Socială.

Conform aceleași hotărâri a fost instituită obligația pentru Comisiile pentru situații excepționale din cadrul  autorităților locale de nivelul I să adopte măsuri analogice, suplimentar să prezinte zilnic  informații cu privire la numărul refugiaților de pe teritoriul localităților către Celula de criză de nivel raional.

 Hotărârea integrală poate fi vizualizată mai jos:

Hotarire-Nr.1-din-28.02.2021