Membrii comisiei de concurs s-au convocat în şedinţă

12 ianuarie 2024

La 12 ianuarie curent membrii comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă, specialist principal din cadrul Secţiei construcţii, gospodării comunale şi drumuri s-au întrunit în şedinţă.

În cadrul şedinţei, membrii comisiei au examinat dosarele prezentate de către candidaţii pretendenţi la funcţia menţionată mai sus, au aprobat lucrările pentru proba scrisă, grila de evaluare, a fost stabilit locul, data şi ora desfăşurării probei scrise şi interviul pentru concurenţii care au susţinut proba scrisă.

În rezultatul examinării dosarelor prezentate de către candidaţi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, specialist principal, din cadrul Secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aprobată lista persoanelor admise la concurs (anexa nr.2 la procesul verbal nr.01 din 12.01.24).

Totodată, s-a decis ca concursul privind proba scrisă şi interviul să se desfăşoare la data de 15.01.2024 în incinta Consiliului raional Şoldăneşti (sala de protocol) la orele 14:00. Candidaţilor le dorim succes.