Măsuri de sprijin pentru producătorii agricoli !!!

18 septembrie 2023

Direcția Agricultură și Alimentație (DAA), din cadrul Consiliului raional Șoldănești vă aduce la cunoștință că în baza Ordinului nr. 95 din 22.08.2023 al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), a fost lansat apelul I de depunere a cererilor pentru forma de subvenționare postinvestiție, pentru perioada 18 septembrie – 16 noiembrie 2023.

Cererile de solicitare a subvenției postinvestiții pot fi depuse, conform domeniilor de sprijin prioritizate de MAIA, după cum urmează:

-Măsura SP_2.1: Investiții în producere pe teren protejat;

Măsura SP_2.2: Investiții în sisteme și echipament pentru irigare;

Măsura SP_2.3: Investiții în bazine de acumulare a apei pentru irigare;

Măsura SP_2.4: Investiții în exploatații din sectorul vegetal;

Măsura SP_2.5: Investiții în exploatații din sectorul viticol;

Măsura SP_2.6: Investiții în exploatații zootehnice;

Măsura SP_2.7: Investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vitivinicol;

Măsura SP_2.8: Investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vegetal;

Măsura SP_2.9: Investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare a produselor de origine animală;

Măsura SP_2.10: Investiții în tehnologii de lucrare a solului;

Măsura SP_2.11: Dezvoltarea infrastructurii aferente exploatației;

Măsura SP_2.12: Stimularea dezvoltării turismului în mediul rural.

Plata postinvestiție se va acorda solicitantului de subvenție cu respectarea de către acesta a următoarelor condiții de bază: deține un proiect investițional viabil; a suportat integral costurile de implementare a proiectului; a dobândit cu titlu oneros bunuri și servicii, obiectul subvenționării de la furnizori şi distribuitori, cu excepția schimbului; este deţinător legal al bunurilor imobile și/sau al părților componente ale acestora în care s-a efectuat investiţia. 

Tot în această perioadă se desfășoară apelul I de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor pentru forma de subvenționare în avans.

În acest context, plata în avans va fi acordată doar în baza unui proiect investițional, evaluat pozitiv de către AIPA în baza criteriilor de selectare prevăzute pentru fiecare măsură în parte.

Cererile de solicitare a subvențiilor în avans vor putea fi depuse pentru următoarele măsuri:

– SA_1.1  Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice rurale;

– SA_1.2  Dezvoltarea infrastructurii exploatației agricole;

– SA_1.3  Diversificarea activităților economice rurale;

– SA_1.4  Stimularea producerii pe teren protejat;

– SA_1.5  Înființarea plantațiilor de arbuști fructiferi, aromatice, medicinale și condimentare;

– SA_1.6  Modernizarea exploatațiilor zootehnice;

– SA_1.7 Transfer de cunoștințe, inovare și formare.

Subiecți ai subvenționării în funcție de măsură pot fi: fermierii micro și mici (definiți conform Legii nr.71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural); persoanele juridice sau fizice care desfășoară activități în mediul rural sau activități agricole, altele decât fermierul; unitățile administrativ teritoriale; organizațiile din domeniul cercetării și inovării, instituții de învățământ cu profil agroindustrial.

Printre condițiile de bază, pentru acordarea subvenției în avans, pot fi enumerate următoarele: deține un proiect investițional viabil; contribuția financiară al solicitantului reprezintă, în funcție de măsură, de la 10% până la 50% din valoarea proiectului; au la bază un deviz de cheltuieli ale lucrărilor și/sau serviciilor prevăzute; proiectul investițional urmează să fie implementat într-o localitate rurală; este deținătorul legal al bunurilor imobile și/sau al părților componente ale acestora în care urmează să se efectueze investiția; implementarea proiectului nu va depăși 24 luni.

În acest context, îndemnăm solicitanții de subvenții să urgenteze pregătirea și depunerea dosarelor pentru solicitarea subvențiilor. Actele necesare pentru depunerea dosarului și obținerea subvențiilor, le găsiți pe site-ul: aipa.gov.md. Pentru mai multe detalii și pentru consultații vă adresați la specialiștii DAA din cadrul Consiliului raional Șoldănești. Numere de contact: 0(272) 2-42-51.

Maxim LOSENCO, șef adjunct Direcția Agricultură și Alimentație Șoldănești