Licitație organizată și desfășurată cu succes

20 aprilie 2023

   La 18 februarie 2023 de către Consiliul Raional Şoldăneşti a fost desfăşurată licitaţia publică lucrări “Întreţinerea de rutină a drumurilor; întreţinerea periodică, reparaţii  curente şi capitale – drumuri asfaltate, drumuri pietruite  pentru drumurile publice locale raionale an. 2023 inclusiv: Lotul 1-Întreţinerea de rutină a drumurilor”

Au depus ofertele pentru acest lot trei operatori economici:

  • ÎI Mariana Druţă
  • SA Drumuri Soroca
  • SRL Amon – Trade

În urma examinării, evaluării, comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, grupul de lucru a decis atribuirea contractului de achiziţie public – SA “Drumuri Soroca”. La 19 aprilie 2023 a fost încheiat contractul în valoare de 1 319 985,64 lei(un milion trei sute nouasprezece mii noua sute optzeci si cinci lei, 64 bani) cu  o durată de execuţii a lucrărilor de 7 luni.

Galina Nani, șefa Secției Economie