La număratul „bobocilor”, au fost omagiați plugarii

12 decembrie 2019


Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare, instituită prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 298-XIII din 25.11.1994 de a fi marcată în fiecare a patra duminică a lunii noiembrie, a fost sărbătorită în raionul Șoldănești la 6 decembrie curent.
La manifestația desfășurată în sala de festivităţi a Complexului alimentar „Dumbrava” din preajma oraşului Șoldănești, au fost prezenți:
 conducătorii, specialiștii și fruntașii în muncă din colectivele agricole de producere;
 fermierii și proprietarii de pământ, care își lucrează cotele individual;
 conducătorii, specialiștii și lucrătorii întreprinderilor de colectare-prelucrare a producției agricole, care activează în raion;
 liderii sindicali din colectivele agricole de producere și procesare;
 primarii satelor, comunelor, orașului și responsabilii chestiunile agricole din primării;
 șefii direcțiilor și secțiilor Consiliului raional, specialiști din aparatul președintelui raionului;
 conducătorii și specialiștii serviciilor desconcentrate în teritoriu, care activează în subordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), care conlucrează cu Direcția Agricultură și Alimentație (DAA);
 conducători instituțiilor și structurilor care activează în raion.
Sărbătoarea a fost deschisă cu mesaje de felicitare și sincere mulțumiri față de oamenii gliei, de tractoriști, combineri, agronomi, muncitori și producători agricoli din tot raionul, de către:
Svetlana Rotundu – deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
Nicolae Mîndru – președintele raionului Șoldănești;
Andrei Muțuțchi – șeful DAA a Consiliului raional.


În scopul organizării și bunei desfășurări a sărbătorii, pentru premierea oamenilor gliei în producere, care au obținut rezultate mai mari în anul 2019, Consiliul raional a alocat din fondul de rezervă suma de 50 de mii de lei, aprobând și Condițiile de stimulare materială a fruntașilor în muncă.
Specialiştii direcţiei au pregătit un raport amplu despre rezultatele în muncă în anul curent ale producătorilor agricoli și ale colectivelor de achiziție și procesare a materiei prime agricole, care a fost prezentat de către șeful DAA Andrei Muțuțchi.
În cadrul evenimentului au fost nominalizați câștigătorii concursului cu privire la evaluarea performanțelor din agricultură și cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare pentru anul 2019. Lor li s-au acordat medalii, diplome și premii bănești.
De asemenea, au fost premiați cei mai buni mecanizatori și lucrători din sectorul zootehnic, care au obținut rezultate remarcabile în cadrul complexului agroalimentar, anul 2019. Nu în ultimul rând au fost premiați și cei mai tineri antreprenori, care au lansat în anul de referință afaceri în agricultură, fiind menționați cu diplome de onoare și premiu bănesc din partea președintelui raionului.
Cu prilejul Zilei Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare, pentru meritele și munca nobilă în domeniul agricol și implementarea tehnologiilor progresiste, președintele raionului, prin Dispoziția MADRM i-a menționat cu Diplome de gratitudine pe:
1. Belous Vasile Vasile – conducător al GŢ „Belous Vasile Vasile”, s. Alcedar.
2. Cojocaru Ruslan – conducător al GŢ „Cojocaru Ruslan”, s. Parcani.
3. Sandic Mihail – conducător al GȚ „Sandic Gheorghe”, s. Șipca.
4. Strelciuc Gheorghe – conducător al SRL „Pohoarna-agro”, s. Pohoarna.
5. Micu Nicolae – conducător al SRL „Madino-agro”, s. Olișcani.
Pentru conlucrarea cu administrația publică locală, aportul la salubrizarea localității (lucrări de deszăpezire, acordarea transportului pentru evacuarea și lichidarea gunoiștilor neautorizate etc.), acordarea serviciilor cetățenilor comunității pe parcursul anului, cât și pentru aprecierea la comisia de concurs în domeniul agriculturii cu mențiune ca cel mai bun producător agricol, cu acordarea titlului onorific „Omul anului 2019” în domeniul Complexului Agroindustrial și înmânarea cupei, a fost menționat conducătorul SRL ”PROMAR-TUR ”, Ruslan Cojocaru (Primăria Parcani).
Cei prezenți la eveniment au avut parte de o masă bogată și frumoasă cu o atmosferă de sărbătoare, întregită de interpreții-soți Aurel și Geta Pînzari și dragii noștri moderatori Sergiu Socolean și Sorina Socolean-Cernei.
Direcția Agricultură și Alimentație Șoldănești