Istorie

File din istoria raionului…

În legătură cu formarea raionului Șoldănești, la 10 noiembrie 1980, din componența raioanelor Rezina și Florești au fost selectate câteva localități (inclusiv satele Cotiujenii Mari, Rogojeni, Pohoarna, Parcani, Șipca, Glinjeni, Mihuleni, Curătura, Alcedar, Poiana), care au fost alipite  raionului Șoldănești. Prin Legea privind organizarea adminstrativ-teritorială a Republicii Moldova din 26 martie 1999, raionul Șoldănești a fost desfiiințat și transformat în sectorul Șoldănești din componența județului Orhei. În anul 2003, prin reforma administrativ-teritorială de atunci au fost lichidate județele, Republica Moldova fiind iarăși divizată în raioane. Orașul Șoldănești redevine centru administrativ al raionului Șoldănești, iar în componența raionului au fost incluse 33 de localități.

            În perioada sovietică pe teritoriul localității Șoldănești au fost deschise un șir de întreprinderi industriale. Astfel, în anii 80 ai secolului trecut și-a început activitatea Uzina de Beton Armat, la care activau sute de muncitori din oraș, dar și din satele învecinate. Pe teritoriul localității mai funcționau fabrica vinicolă și de prelucrare a produselor agricole, întreprinderea pentru electrificare unităților agricole, baza petrolieră pentru 4 raioane, gospodăria silvică, baza interraională de comerț, depozitul de recepționare a sfeclei de zahăr de mii de tone, 2 întreprinderi mari de construcții. La capacitatea maximă lucra stația de cale ferată, care unea regiunea transnistreană cu nordul Moldovei. Frabrica de fermentare a tutunului era unul din cei mai importanți agenți economici din Șoldănești, care în anul 1986 a atins volumul maxim de producție –peste 15 000 de tone de tutun fermentat.<>