Întrunire organizată de reprezentanţii Congresului autorităţilor locale din Moldova (CALM)

25 februarie 2020

Vineri, 24.02.2020 în a avut loc întrunirea Asociaţiei Primarilor raionului Şoldăneşti la invitaţia reprezentanţilor Congresului autorităţilor locale din Moldova (CALM). La eveniment au mai participat preşedintele raionului Şoldăneşti, Nicolae Mîndru, Valeriu Lopaci – vicepreşedintele Asociaţiei primarilor  din raionul Şoldăneşti.

Cei prezenţi au avut parte de o convorbire productivă cu Directorul executiv CALM, dnul Viorel Furdui care a prezentat informaţia generală privind situaţia actuală în APL şi priorităţile asociaţiei la nivel naţional dar şi internaţional, despre misiunea ei, principiile de activitatea, scopul şi obiectivele principale ale CALM. Primarii au mai fost informaţi că pot benefcia de serviciile oferite de CALM, care  includ oferirea consultanţei şi suportului informaţional în legătură cu problemele cu care ei se confruntă. În cadrul şedinţei au fost dezbătute probleme actuale ce ţin de delimitarea competenţelor dintre APL şi serviciile desconcentrate în teritoriu, deficienţe în procesul desecntralizării la nivel local dar şi alte subiecte ale căror elucidare a fost necesară.

CALM este o organizaţie neafiliată politic, uniune de persoane juridice (unităţi administrativ-teritoriale) în baza deciziei consiliilor locale/municipale. Organizaţia este recunoscută în calitate de partener de dialog al Guvernului, fiind membru şi participant activ în majoritatea structurilor internaţionale relevante în domeniul APL.