Întrunire de școlarizare cu administratorii piețelor locale din raionul Şoldăneşti

20 iunie 2022

Recent, în incinta Consiliului raional Șoldănești, Direcția Agricultură și Alimentație, cu susținerea conducerii raionului a organizat o întrunire metodică pentru administratorii piețelor locale din raion. Tematica întrunirii s-a referit la respectarea cadrului legal ce ține de buna gestionare  pieţelor agroalimentare, regulamentul intern de gestiune, inclusiv actele normative privind protecția  consumatorului.  

            La şedinţă au fost prezenți mai mulți administratori ai piețelor locale din raion, care au fost informaţi asupra aspectelor nominalizate  de  către reprezentanţii următoarelor serviciilor desconcentrate în teritoriu – Direcția Teritoriala pentru Siguranța Alimentelor Florești, Centrul de sănătate publică Orhei (filiala Şoldăneşti), Direcţia Deservire fiscală Şoldăneşti, Inspectoratul de poliție Şoldăneşti, precum şi angajaţi ai Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie şi Secţiei economie din cadrul Consiliului raional Şoldăneşti.

             Preşedintele  raionului  Şoldăneşti –   Nicolae Mîndru a salutat prezența invitaților și totodată a îndemnat administratorii piețelor locale de a comunica agenților economici, dar și persoanele fizice ce comercializează în aceste piețe  privind importanţa respectării cadrului legal în scopul oferirii populaţiei raionului a unor producte de calitate şi sănătoase.

              Reprezentantul  Direcţiei de deservire fiscală Nord – Larisa Dereli a dat citire prevederilor Hotărârii Guvernului RM Nr. 517 din 18.09.1996 cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova. Aici s-a discutat mai multe subiecte ce ține de protecţia consumatorilor şi îmbunătăţirea comerţului interior. În context, au fost puse în discuţie și unele aspecte ale Legii Nr. 17 din 04.03.2021 cu privire la comerțul interior și HG Nr. 744 din 20.06.2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importate. În final de discurs, dna Dereli a vorbit despre responsabilitatea administratorilor de piață asupra activității ilicite pe piețele locale.

Tot aici s-a discutat și despre alte aspecte ce țin de siguranța alimentelor și protecția consumatorului, și anume:

  • Asigurarea normelor sanitare;
  • Asigurarea ordinii de percepere a taxelor de piaţă de la persoanele fizice şi juridice care practică activitate de comerţ în piaţă;
  • Certificarea și expertiza produselor de origine animalieră și vegetală;
  • Obligațiunile producătorilor, care activează pe piețele locale, de a fi înregistrați la ANSA, de a avea registrul folosirii produselor de uz fitosanitar și de a certifica produsele ce urmează a fi realizate pe piață;
  • Importanța Declarațiilor pe propria răspundere, de către comercializanți, la realizarea produselor agroalimentare;
  • Necesitatea condițiilor speciale la comercializarea animalelor și păsărilor vii.

            Pe  final, șeful Direcției Agricultură și Alimentație, dom. Andrei Muţuţchi, a menționat ca este recomandabilă  înlăturarea în termeni cît mai restrânşi a  tuturor neajunsurilor  la respectarea   cerințelor cadrului legal, exprimându-şi speranţa  în  stabilirea unui dialog mai strâns între administrațiile publice locale de nivelul întâi și doi  la  buna gestionare a piețelor agroalimentare, care activează pe teritoriul raionului.

NOTĂ: De reglementarea și controlul asupra calității produselor agroalimentare din piețele locale sunt responsabile câteva instituții publice: administrațiile piețelor și alte organe abilitate să efectueze controlul în piețe privind calitatea produselor agroalimentare precum Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Inspectoratul fiscal de stat,  Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței. Conform Regulamentului de funcționare a piețelor, administrațiile acestora pot stopa, în cazul încălcării regulilor de comerț și a celor sanitare, activitatea agentului economic sau a persoanei fizice, prin expulzarea lor de pe teritoriul pieței. Totodată, agențiile sus-menționate pot efectua controale planificate și spontane în piețe pentru a verifica calitatea produselor agroalimentare.

Direcţia Agricultură şi Alimentaţie