Informaţie succintă privind situaţia social-economică a raionului Şoldăneşti în perioada ianuarie-iunie 2021

5 noiembrie 2021

Situaţia demografică în ianuarie-iunie 2021 a fost determinată de o diminuare a nivelului natalităţii cu 26,2 % iar a mortalităţii de o majorare cu 21,5 %.

Nivelul nupţialităţii a crescut cu 36,1% față de anului precedent , a divorţialităţii cu 51,4 %. Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul II 2021 a fost de 6185,9 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 7,6 %, şi mai mică decât media pe ţară cu 31,6%.

Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a constituit 353 persoane, micșorându-se cu 40,1 la sută comparativ cu ianuarie-iunie 2020. Din numărul total de şomeri, 42,8 la sută o constituie femeile.

Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au însumat 23634,6 mii lei, majorînduse de 2 ori faţă de ianuarie-iunie 2020.

Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele surselor proprii, ponderea cărora a constituit 35,7 %.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-iunie 2021 a însumat 6264,6 mii tone-km, cu 0,6% mai mult decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport a constituit 11,5 mii tone, majorându-se cu 45,6 % comparativ cu ianuarie-iunie 2020.

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 149,7 mii, majorându-se cu 10,2 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.