Informație succintă privind situația social-economică a raionului Șoldănești în perioada ianuarie-decembrie 2021

15 martie 2022

Situaţia demografică în perioada ianuarie-decembrie 2021 a fost determinată de o scădere a nivelului natalităţii cu 8,1 % și o majorare a mortalității cu 10,4 %. Nivelul nupţialităţii e în creștere cu 21,9% față de anul precedent , a divorţialităţii cu 30,8 %.

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul IV 2021 a fost de 6229,3 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 1,1 %, şi mai mică decât media pe ţară cu 36,2%.

Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a constituit 946 persoane, micșorându-se cu 28,9 % comparativ cu perioada ianuarie-decembrie a anului 2020. Din numărul total de şomeri, 45,5 la sută o constituie femeile.

Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au însumat 96217,9 mii lei, majorînduse cu 26,7 %, faţă de ianuarie-decembrie 2020. Sursă principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele surselor proprii ponderea cărora a constituit 26,6 %.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-decembrie 2021 a însumat 9283,6 mii tone-km, cu 26,1% mai puțin decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport a constituit 18,1 mii tone, micșorându-se cu 15,0 % comparativ cu ianuarie- decembrie 2020.

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 145,0 mii, majorându-se cu 9,1 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.