Informaţie succintă privind situaţia social-economică a raionului Şoldăneşti în perioada ianuarie-martie 2020

3 iulie 2020

Situaţia demografică în ianuarie-martie 2020 a fost determinată de o scădere a nivelului natalităţii cu 5,4 % iar a mortalităţii cu 17,2 %. Nivelul nupţialităţii e în creștere cu 10,3% față de anul precedent , a divorţialităţii a scăzut cu 20,0 %.

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul I a.2020 a fost de 5440,4 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 6,0 %, şi mai mică decât media pe ţară cu 28,7%.

Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru  Ocuparea Forţei de Muncă, a constituit 385 persoane, micșorându-se cu 54,4 la sută comparativ cu ianuarie-martie 2019. Din numărul total de şomeri, 41,8 la sută o constituie femeile.

Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au însumat 2208,8 mii lei, micșorînduse cu 72,1%, faţă de ianuarie- martie 2019. Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele surselor proprii, ponderea cărora a constituit 49,2%.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-martie 2020 a însumat 3204,8 mii tone-km, cu 5,2% mai puțin decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport a constituit 4,0 mii tone, micșorându-se cu 9,1 % comparativ cu ianuarie- martie 2019.

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 45,6 mii, micşorându-se cu 30,5 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.