Informaţie succintă privind situaţia social-economică a raionului Şoldăneşti în perioada ianuarie-iunie 2020

15 septembrie 2020

Situaţia demografică în ianuarie-iunie 2020 a fost determinată de o majorare a nivelului natalităţii cu 12,0 % iar a mortalităţii de o micșorare cu 3,0 %. Nivelul nupţialităţii a scăzut  cu 8,9% față de anului  precedent , a divorţialităţii cu 23,9 %.

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul II 2020 a fost de 5748,7 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 12,7 %, şi mai mică de cit media pe ţară cu 26,8%.

Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a constituit  589 persoane, majorându-se cu 10,1 la sută comparativ cu ianuarie-iunie 2019. Din numărul total de şomeri, 39,6 la sută o constituie femeile.

Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au însumat 9691,8 mii lei, micşorînduse cu 62,3 %, faţă de ianuarie-iunie 2019. Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele surselor proprii, ponderea cărora a constituit 59,7 %.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-iunie 2020 a însumat 5997,0 mii tone-km, cu 12,5% mai mult decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport a constituit 9,6 mii tone, micșorându-se cu 1,0 %  comparativ cu ianuarie-iunie 2019

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 64,1 mii, micşorându-se cu 51,4 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.