Informaţie succintă privind situaţia social-economică a raionului Şoldăneşti în ianuarie -decembrie 2023

1 martie 2024

 

Situația demografică în ianuarie-decembrie 2023 a fost determinată de o descreștere a nivelului natalității cu 18,2 la sută, nupțialității cu 8,1 la sută, divorțialității cu 41,8 la sută comparativ cu perioada respectivă a anului precedent, de asemenea a fost înregistrată  o creștere a nivelului mortalității cu 2,3 la sută comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul IV 2023 a fost de 10144,7 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 26,4%, şi mai mică de cît media pe ţară cu 24,3%.

Numărul șomerilor oficial înregistrați, conform datelor Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, la 1 ianuarie 2024 a constituit 432  persoane, micșorându-se cu 12,2% comparativ cu 1 ianuarie 2023.

Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au însumat 155 594,5 mii lei, majorînduse cu 34,1%  faţă de ianuarie- decembrie 2022. Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele bugetului de stat, ponderea cărora a constituit 48,4 %.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie- decembrie 2023 a însumat 3113,8 mii tone-km, cu 24% mai puțin decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport a constituit 14,3 mii tone, micșorându-se cu 2,7 %  comparativ cu ianuarie- decembrie 2022

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 169,2 mii, majorându-se cu 0,2 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Secţia Economie