Informaţie privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă – specialist principal din cadrul Secţiei Cultură, Tineret şi Sport

20 mai 2024

Comisia de concurs din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Şoldăneşti, informează că în rezultatul examinării dosarelor prezentate de către candidaţii la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă – specialist principal din cadrul Secţiei Cultură, Tineret şi Sport, au fost admişi la concurs 2  (doi) candidaţi.

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs a decis ca concursul privind proba scrisă şi interviul să se desfăşoare la data de 04.06.2024, ora 09:00, în incinta Consiliului raional Şoldăneşti, sala de protocol.

V. Coreţchi, specialist principal SRU