Informaţie privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante – contabil -şef al primăriei or. Şoldăneşti

7 martie 2024

           

                   

 Primăria or. Şoldăneşti informează că proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante contabil- şef în cadrul primăriei or. Şoldăneşti se va desfășura la data de 12 martie 2024, ora 9.00, în sala de ședințe a primăriei orașului Șoldănești.

                                                                L I S T A

candidaților admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante-               

                        contabil-șef al primăriei orășului Șoldănești

  1. Parcalab Parascovia
  • Bruma Ina

  

R. Cazacu, Secretar al Comisiei de concurs     

04 martie 2024