În raionul Șoldănești urmează a fi realizate aplicații la protecția civilă

4 mai 2022

Conform Hotărârii Guvernului Nr. 420/2021 “Cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2022” în ziua de  13 mai 2022 în raionul Șoldănești  sunt planificate aplicații la protecția civilă cu tema: ”Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pămînt, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor”

În acest context, la data de 3 mai 2022 a avut loc ședința Punctului  Teritorial de Dirijare în Situații Excepționale a raionului Șoldănești, în componența căruia au fost formate 6 grupuri: Grupul de generalizare și planificare, Grupul direcțiilor de activitate, Grupa măsurilor inginerești tehnice, Grupa protecție antiradiativă și antichimică, Grupa serviciului operativ și Grupa de asigurare.

  În cadrul ședinței, membrii grupurilor au fost informați despre aspectele organizării activității punctului de dirijare, sarcinile de bază ale acestuia, modul de raportare și coordonare a activităților aferente aplicațiilor. La fel, a fost prezentat Planul de acțiuni conform căruia trebuie să acționeze toți factorii implicați. În ziua următoare, la data de 4 mai a fost desfășurată ședința Comisiei raionale pentru situații excepționale la care au fost puse în discuție scenariile incidentelor simulate, au fost repartizate sarcinile și atribuțiile fiecărui serviciu responsabil de buna desfășurare a acțiunilor din Plan .

Atât la aplicații cât și la controlul asupra acestora urmează a fi implicate administrațiile publice locale de ambele niveluri ale raionului prin intermediul Punctului Teritorial de Dirijare a Situațiilor Excepționale, Comisiilor pentru situații excepționale locale precum și serviciilor desconcentrate. Astfel de aplicații sunt desfășurate periodic în toate raioanele țării pentru antrenarea forțelor abilitate, dar și pregătirea acestora la lichidarea consecințelor situațiilor excepționale de diferit caracter prompt și eficient.