În raion a demarat campania de recoltare a florii- soarelui și a fructelor

15 septembrie 2021

În mai multe gospodării agricole ale raionului a demarat recoltarea culturilor din grupa a doua. Din motiv că anul curent primăvara a sosit cu întârziere, agricultorii au început mai târziu și recoltarea. E îmbucurător faptul că precipitațiile atmosferice din abundență au favorizat indicii de recoltă, îndeosebi la toate culturile de câmp. Premizele sunt de aproximativ 3 tone la hectar de floarea-soarelui, circa 10 tone la porumb… O roadă bună am avut și la cerealele de grupa I – circa 5 tone și mai mult la hectar.

Menționăm faptul că printre primii care au dat start recoltării în acest an la floarea-soarelui sunt SRL „VaGaDi” din comuna Alcedar și SRL „Pohoarna-agro” de la Pohoarna, dar și  unele gospodării mai mici. Stabilirea perioadei când floarea-soarelui trebuie recoltată este foarte importantă. Momentul strângerii roadei poate influența atât productivitatea, cât și calitatea semințelor. Cei mai buni termeni de recoltare sunt când umiditatea semințelor este de 12-13%, adică 75-80% din calatide sunt de culoare brună și brună-galbenă, când umiditatea scade cu 10% și mai jos de acest procent, când semințele încep să se scuture. Imediat după recoltare, semințele se curăță de impurități, fiind depozitate cu o umiditate nu mai mare de 8%, ca baza fiind 7%.    

Combina se reglează la înălțimea de tăiere între 50-100 cm, în funcție de înălțimea plantelor și gradul de cădere (scuturare). Dacă mai mult de 15% din plante sunt culcate, tăierea se reduce la 20-30 cm, iar combina intră în recoltare în sens opus înclinării plantelor. Viteza optimă de lucru, la care se înregistrează pierderile minime prin scuturare, este de 3-5 km la oră. Pentru a evita ploile de toamnă, fermierii muncesc dis-de-dimineață, de altfel riscă să rămână cu recolta în câmp.

         Specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație (DAA) spun că producătorii depun efort să recolteze mai rapid pentru a evita toate consecințele neprielnice care pot avea loc, și anume: factorii climaterici, indicii de calitate și micșorarea pierderilor prin scuturare. Important este de adus produsul la condiții normale de depozitare pentru o perioadă mai îndelungată de păstrare. Prognozele finale sunt încă premature, dar agricultorii speră la o roadă bogată.

         ”Floarea-soarelui este una dintre cele mai rentabile culturi în Republica Moldova datorită prețului înalt cu care sunt comercializate semințele. Fermierii se așteaptă la un preț mai bun pentru anul curent. Toamna asta vor fi supuse recoltării: floarea-soarelui – peste 7 mii hectare, porumb – circa 8 mii hectare, soia – 500 hectare. Concomitent cu recoltarea culturilor târzii, se desfășoară intensiv pregătirea solului pentru semănatul culturilor de toamnă, cât și lucrarea de bază pentru culturile de primăvară. La capitolul însămânțării culturilor de toamnă putem spune că avem deja semănate circa 1100 ha de rapiță. Dacă vremea va permite, începând cu ultima decadă a lunii septembrie-prima decadă a lunii octombrie, vom începe semănatul grâului și orzului de toamnă pe o suprafață aproximativ de 9 mii hectare”, ne-a informat șeful DAA Andrei Muțuțchi.

         De rând cu culturile de câmp e în toi și recoltarea fructelor: specii sâmburoase – pe 360 ha și specii sămânțoase – pe 1000 ha. Din cauza precipitațiilor abundente, calitatea fructelor lasă de dorit. În acest an agenții economici întâmpină greutăți la realizarea lor, în deosebi la export. Față de anul trecut, prețurile sunt mai mici.

Administrația raionului Șoldănești urează succese tuturor producătorilor agricoli în campania de recoltare a culturilor târzii și la semănatul culturilor de toamnă.

Direcția Agricultură și Alimentație Șoldănești