În atenția Autorităților Publice Locale de nivelul I

7 noiembrie 2022

În timpul întrevederilor cu reprezentanţii mediului de afaceri în cadrul vizitelor în teritoriu, au fost exprimate nemulţumiri din partea agenţilor economici referitoare la conţinutul notificării în comerţ şi modalitatea de depunere a notificării, inclusiv prin intermediul Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIAGEAP).

În acest context, menţionăm următoarele.

1. Obligativitatea utilizării SIAGEAP de către autorităţile administraţiei publice locale (APL).

In conformitate cu art. 14 alin. (1) din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţu interior ’’activitatea de comerţ este condiţionată de depunerea notificării în comerţ de către persoana înregistrată în condiţiile legii. Activitatea de comerţ începe din data emiterii înştiinţării de rccepţionare de către autoritatea administraţiei publice locale, prin intermediul resursei informaţionale în domeniul comerţului”, care este parte integrantă a SIA GEAP.

Conform art. 15 alin. (3) din Legea nr. 231/2010 ’’Notificare privind iniţierea, modificarea, suspendarea sau încetarea activităţii de comerţ poate fî depusă on-line prin intermediul resursei informaţionale în domeniul comerţului, sau fizic, la ghişeul autorităţii administraţiei publice locale”. Iar conform art. 16 alin. (1) litera a) din Legea nr. 231/2010 ”în momentul recepţionării notificării, autoritatea administraţiei publice locale este obligată să proceseze datele din notificare în resursa informaţională în domeniul comerţului”.

Sumând cele expuse, evocăm că autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate, conform prevederilor Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior, să utilizeze, la recepţionarea şi procesarea notificărilor în comerţ, resursa informaţională în domeniul comerţului, ca şi componentă a SIA GEAP.

2. Modificări referitoare la notificarea în comerţ.

Prin Legea nr. 17/2021 pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior au fost operate modificări referitoare la depunerea notificării privind activitatea de comerţ.

Astfel, Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ (art. 14) a fost modificată şi dezvoltată. Până la modificare, Legea nr. 231/2010 prevedea depunerea ’’Notificării privind iniţierea activităţii de comerţ”. Ca urmare a modificărilor operate prin Legea nr. 17/2021, notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ a fost redenumită ’’Notificarea activităţii de comerţ” cu indicarea a 4 subcategorii ale acesteia:

– notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ;

– notificarea privind modificarea activităţii de comerţ;

– notificarea privind suspendarea activităţii de comerţ;

– notificarea privind încetarea activităţii de comerţ.

Conform art. 14 alin. (5) din Legea nr. 231/2010 (modificată) ’’Notificarea va conţine date generale obligatorii conform alin. (6), precum şi alte date corespunzătoare specificului activităţii, tipului unităţii comerciale şi condiţiilor de activitate conform blanchetelor prevăzute în anexa nr. 7.” De asemenea, Legea conţine şi anumite cerinţe menţionate în art. 14, privind depunerea notificărilor. Pentru comoditate, anexa 7 conţine diferite aspecte ale depunerii notificării, în dependenţă de subcategoriile sus- indicate: depunerea notificării, mesajul de recepţie a notificării, confirmarea depunerii notificării, informarea privind refuzul de recepţionare a notificării.

3. Regulamentul de comerţ local.

Legea nr. 231/2010 conţine atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul comerţului, printre care menţionăm reglementarea, prin regulamentul de comerţ local, a desfăşurării comerţului în locuri publice (art. 6 alin. (1) lit. i), precum şi stabilirea, în cadrul regulamentului de comerţ local, de interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ. Tipurile de inderdicţii şi cerinţe sunt indicate în art.

6 alin. (5) din Legea nr. 231/2010. In acest context, rugăm să prezentaţi informaţia despre existenţa sau lipsa Regulamentului de comerţ local în APL de nivelul I din raza administrativ-teritorială de gestiune.

4. Monitorizarea implementării actelor normative.

Totodată, informăm că în conformitate cu prevederile art. 75 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, implementarea prevederilor actelor normative se monitorizează pentru identificarea gradului de aplicare şi executare a acestora, determinarea măsurii în care obiectivele actului au fost realizate, identificarea consecinţelor neprevăzute sau negative, precum şi pentru elaborarea recomandărilor privind modalitatea de remediere a consecinţelor negative.

Suplimentar, menţionăm că entitatea responsabilă de administrarea şi buna funcţionare a SIA GEAP este Instituţia Publică „Agenţia de Guvernare Electronică” (AGE). Pentru asistenţă privind modul de utilizare a SIA GEAP, recomandăm persoanelor responsabile de la primării să contacteze AGE, Direcţia platforme digitale, dna Galina Roşea, Manager de proiect/produse, tel. 079888367, e-mail: egov.md.

Galina NANI, șefa Secției Economie