Grupul de lucru pentru achiziţiile publice a examinat ofertele participanților la procedura de achiziționare a lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice raionale pentru anul 2022

3 martie 2022

În zilele de 1 și 2 martie curent au avut loc ședințe ale Grupului de lucru pentru achiziții, membrii căreia au examinat, evaluat și comparat ofertele prezentate de operatorii economici participanți la licitația deschisă de achiziționare a lucrărilor de întreținere  de rutină, periodică, precum și reparații curente și capitale a  drumurilor publice  locale/ raionale desfășurată la data de 24 februarie 2022.

 Pentru primul lot “Întreținerea de rutină a drumurilor” au depus oferte 3 operatori economici, pentru lotul II ” Întreţinerea periodică, reparaţii curente şi capitale – drumuri asfaltate” – 6  și pentru lotul III ” Întreţinerea periodică, reparaţii curente şi capitale – drumuri pietruite” – 2  agenți economici participanți la licitație.

  Membrii Grupului de achiziții conform criteriilor și cerințelor stabilite au decis atribuirea contractelor de achiziții operatorilor economici câștigători pentru fiecare lot. Conform prevederilor legale, contractele urmează a fi semnate după expirarea a 6 zile din momentul luării deciziei de atribuire.