Forumul Consiliilor de siguranță comunitară

14 iulie 2023

            În cadrul ședintei cu primarii localităților raionului Șoldănești, din data de 13 iulie 2023, a fost desfășurat Forumul Consiliilor de siguranță comunitară de către Inspectoratul de Poliție Șoldănești în persoana dlui Pîrău Vadim, șef al IP Șoldănești, comisar principal și dl Zumbrean Lilian, șef al SSP a IP Șoldănești, comisar principal.

            După cum se știe, aspirațiile de integrare europeană, rigorile statului de drept și principiile democratice la care Republica Moldova se aliniază, generează necesitatea de continuare a implementării principiilor și instrumentele activității polițienești comunitare, iar unul din ele reprezintă Consiliile de siguranță comunitară, care presupun o abordare nouă a problemelor cu care se confruntă cetățenii, prin implicarea altor actori competenți în soluționarea acestora. Se mizează pe deplina considerațiune față de rolul și aportul primarilor în vederea sprijinului acordat întru siguranța comunității și a locuitorilor din raion.

Datorită valorificării și funcționării Consiliilor de siguranță comunitară, sunt identificate și rezolvate problemele prioritare ale populației.

            În raionul Șoldănești sunt constituite 21 Consilii de siguranță comunitară, din cadrul cărora fac parte aproximativ 179 de membri.

            Menționăm, că responsabilitățile tuturor membrilor din localitățile raionului unde sunt constituite CSC, au adus la soluționarea unui șir de probleme. În perioada primului semestru al anului 2023, au fost elaborate grafice privind defășurarea ședințelor Consiliilor de siguranță comunitară din cadrul structurilor de participare create, unde la moment au fost desfășurate 81 ședințe de lucru, la care au participat aproximativ  530 de personae, fiind abordate diverse probleme cu care se confruntă societatea.

            Beneficiile Consiliilor de siguranță comunitară:

– crearea unui mediu sigur pentru comunitate;

– aplicarea la diverse proiecte;

– consolidarea cooperării dintre Poliție și APL la soluționarea problemelor;

– atragerea persoanelor vulnerabile (minorități naționale, de etnie, religioase, cu dizabilități) pentru identificarea problemelor și soluționarea lor;

– consolidarea încrederii cetățenilor în Poliție și Administrația Publică Locală.

            Etapele de constituire a Consiliilor de siguranță comunitară:

– informarea cetățenilor de către Poliție despre scopul și beneficiile funcționării consiliului;

– semnarea acordului de constituire a consiliului, împuternicirea unui coordonator responsabil;

– efectuarea sondajelor și identificarea problemelor stringente ale cetățenilor;

– abordarea problemelor din societate în ședințe și întocmirea unui proces-verbal, stipulând soluițiile și măsurile ce urmează a fi întreprinse;

– semnarea acordului de cooperare privind responsabilitățile membrilor în rezolvarea problemelor comunității.

Aliona Bulican, specialist, Secția Administrație Publică