Flori, diplome și cuvinte de mulțumire pentru angajații din domeniul protecției sociale

16 septembrie 2022

Astăzi, 16 septembrie 2022, cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei, conducerea raionului Șoldănești a vizitat Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, Secția Ocuparea Forței de Muncă și Casa Teritorială de Asigurări Sociale Șoldănești.

Cu acest deosebit prilej, Vasile Macovei, vicepreședintele  raionului a transmis un mesaj de felicitare angajaților din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei din cadrul Consiliului Raional Șoldănești, menționând că: „nu ajung destule cuvinte în toate vocabularele scrise și nescrise de pe fața pământului pentru a descrie recunoștința față de tot efortul care îl depuneți zilnic pentru a aduce un zâmbet pe fețele oamenilor ale căror încredere este în activitatea Dumneavoastră și a partenerilor Dvs. Aveți misiunea de a deschide o poartă pe ploaie, vânt, furtună și de a aduce o rază de speranță beneficiarului. În această ordine de idei, țin să vă aduc cele mai sincere urări de bine cu ocazia frumoasei sărbători profesionale și vă doresc din tot sufletul bunăstare, belșug, multă sănătate și armonie familiilor Dumneavoastră”.

Diplome de merit  au primit cei mai buni din cei mai buni:

  • Rusu Tatiana – șef, Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu;
  •  Bîtcă Svetlana – contabil, DASPFC;
  •  Natalia Namolovan – șef, Serviciul Asistență Parientală Profesionistă;
  • Bulat Elena – specialist în administrarea suportului monetar;
  •  Daghii Iulita – specialist superior în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități.

Vicepreședintele raionului a mulțumit angajaților DASPFC pentru aportul fiecărui în parte, implicarea în viața socială a populație, fiind un exemplu de răbdare și optimism.

Cu prilejul zilei profesionale ,, Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației ” angajații Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Șoldănești au primit fori, diplome și cuvinte de mulțumire din partea președintelui raionului dl Nicolae Mîndru. Dlui a menționat că „activitatea profesională în cadrul CTAS nu a fost niciodată uşoară. De-a lungul timpului ea a devenit şi mai dificilă, iar responsabilităţile angajaţilor au crescut. S-a majorat nu numai volumul de muncă, dar şi cerinţele faţă de angajaţi. Activitatea D-ră este asociată cu o responsabilitate enormă, deoarece bunăstarea oamenilor depinde, în mare măsură de realizarea garanţiilor sociale, iar efortul zilnic depus de d-ră este respectul şi recunoştinţa tuturor cetăţenilor ţării noastre.
Bunăvoinţa, receptivitatea la necazul aproapelui şi dragostea sunt acelea calităţi, care au caracterizat întotdeauna angajaţii din acest sistem”.

 În Casa Teritorială de Asigurări Sociale Șoldănești activează oameni minunaţi – profesioniști, cu experienţă şi foarte responsabili, pentru aceste calități au fost menționați cu diplomele președintelui raionului următorii angajați:

  •  Svetlana Iațco, director adjunct CTAS;
  •  Svetlana Balaban, șef Serviciu evidența plătitorilor și contribuțiilor sociale;
  •   Natalia Bodiu, specialist principal secția stabilirea pensiilor și alocațiilor.

Cu diplomă de onoare de la Casa Naţională de Asigurări Sociale a fost menționată dna  Svetlana Cojocari, șef Serviciu Stabilirea indemnizațiilor și altor prestații sociale.

Și angajații Secției ocuparea forței de muncă Șoldănești au primit un buchet de flori și cuvinte frumoase cu prilejul zilei profesionale din partea președintelui raionului dl Nicolae Mîndru. „Vă aduc sincere urări de sănătate, bunăstare şi împlinirea speranțelor de mai bine, dorindu-vă mari succese și noi priorităţi în realizarea aspiraţiilor profesionale.
Multe bucurii, fericire, putere pentru continuarea lucrului pe care-l faceţi cu dăruire,  linişte şi căldură în suflet.

 Fie ca această sărbătoare să Vă furnizeze în permanenţă o energie inepuizabilă şi idei inovatoare pe care să le valorificați cu succes în activităţile cotidiene iar munca dumneavoastră să fie recunoscută și apreciată la justa sa valoare”.
Pentru activitate prodigioasă, profesionalism, exigență și performanțe, devotament și cu prilejul „Zilei lucrătorului din sfera protecției sociale a populației” angajații Secției au primit diploma președintelui raionului:

  • Zgurean Elena –șef, Secția ocuparea foței de muncă Șoldănești;

– Dehcanov Iuliana – specialist principal, Secția ocuparea forței de muncă Șoldănești;

 – Șova Ludmila – specialist principal, Secția ocuparea forței de muncă Șoldănești;

– Efremov Stela – specialist principal, Secția ocuparea forței de muncă Șoldănești.

Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei este marcată în Republica Moldova anual, în a treia duminică a lunii septembrie.