Festivalul republican „La umbra stejarului”

18 iulie 2018

Duminică,15 iulie,în satul Cobîlea din raionul Șoldănești, s-a desfășurat a 14-a ediție a Festivalului republican de dans și cîntec popular „La umbra stejarului”.Evenimentul a făcut parte din acțiunile consacrate anului lui Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei și a avut drept obiectiv cultivarea spiritului patriotic, a identității naționale și tradiției creștine.Festivalul a fost rezultatul conlucrării strînse dintre Consiliul raional Șoldănești,președintele raionului, Svetlana Rotundu; Secția Cultură,Tineret și Sport-Șoldănești,reprezentată de șeful interimar- Valentina Rotaru,Echipa Primăriei satului Cobîlea în frunte cu primarul, Angela Ababei și Casa de Cultură din satul Cobîlea , director Viorica Bahnă .
Oaspeții de onoare ai acestei ediții au fost deputații în parlamentul Republicii Moldova:Valentina Buliga și Oleg Lipskii,Veaceslav Burlacu-Președintele Asociației Obștești a Euroregiunii Nistru,Delegația oficială a Euroregiunii „Nistru” în frunte cu Președintele Serghei Tatuseac,din componența delegației făcînd parte și artistul poporului din Ucraina, Stanislav Gorodinschii.În calitate de invitat special, a fost prezent consilierul raional,ex-președintele raionului Șoldănești,domnul Vasile Macovei.Prezenți la festival au fost și partenerii de dezvoltare comunitară:Asciațiile obștești „HelpAge”, „Casmed” și „Crucea Roșie”.
Începutul festivalului a fost încins cu o horă în fața scuarului casei de cultură al satului.Apoi în pas cadențat și solemn,în ritmurile fanfarei „Dumbrava” a orașului Șoldănești,a avut loc parada portului popular,în frunte cu primarul satului Cobîlea,doamna Angela Ababei,participanții și colectivele evenimentului îndreptîndu-și pașii spre grădina stejarului lui Ștefan cel Mare.Acolo,a avut loc serviciul divin de comemorare („Te Deum”) a Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfînt,urmat de depunerea de flori la bustul voievodului.Festivalul a fost gazda a 19 colective amatoare din 11 raioane din întreaga țară.În preajma scenei unde au evoluat colectivele artistice,se putea lesne de observat expozițiile meșterilor populari, ale căror lucrări,prin contururile și formele autentice chemau vizitatorii de a repune în valoare moștenirea seculară a tradițiilor demult uitate.
La deschiderea festivalului doamna președinte a raionului, Svetlana Rotundu a enunțat următorul discurs: „ Onorată asistență,stimați participanți al festivalului,permiteți-mi să vă adresez sentimentul meu de gratitudine,în calitate de autoritate a raionului Șoldănești,să vă spun bine ați venit la festivalul republican de muzică și dans popular, și să vă asigur de tot respectul pentru dragostea pe care o purtați față de cîntecul și dansul popular. Din anul 2004 și pînă în prezent,odată la 2 ani,în luna iulie,atunci cînd întregul popor comemorează trecerea în neființă a domnitorului nostru „Ștefan cel Mare și Sfînt”,stejarul lui Ștefan cel Mare își desface falnic ramurile pentru a umbri spectatorii și admiratorii de muzică populară și de dans popular.Vă urez ca muzica și dansurile interpretate în această scenă,să rămînă,și în continuare,o adevărată plăcere și revelație.Încă odată vă mulțumesc tuturor, și într-un ceas bun ediției din anul acesta a festivalului „La umbra stejarului”.
Surpriza serii a fost venirea interpretului Ionel Istrati ,care a încins atmosfera ,publicul avînd un dublu motiv de veselie,localnicii serbînd în același timp și hramul satului.