Felicitare din partea preşedintelui raionului, doamna Svetlana Rotundu, cu ocazia Zilei profesionale a contabilului

4 aprilie 2019

Stimaţi contabili, ziua Dumneavoastră profesională pe care o marcaţi astăzi ne deosebitul prilej de scoatere în evidență şi apreciere a importanţei activităţii Dumneavoastră, a contribuției considerabile pe care o depuneți la funcţionalitatea economiei naţionale, dar şi însemnătatea acestei meserii pentru toţi angajaţii, atît din domeniul public cît şi privat al ţării.
Este acea profesie care necesită multă pricepere,efort, răbdare,tact şi profesionalism, calităţi care le reflectaţi în munca zilnică.
Cu această ocazie, Vă doresc multă sănătate,fericire,bunăstare, realizarea şi în continuare cu multă diligenţă şi profesionalism a muncii nobile ce o executaţi cu iscusinţă. Să vă însoţească mereu succesul, creativitatea, perseverenţa şi optimismul. Astfel, să reuşiţi cucerirea de noi orizonturi pe tărîmul profesional, iar munca dumneavoastră să fie apreciată de colegi, subalterni, superiori și de întreaga societate la adevărata valoare.
Fie ca rezultatele obţinute până în prezent șă vă inspire spre stabilirea unor noi obiective , pe care să le atingeți cu succes prin muncă onestă, dăruire de sine și devotament! Vă dorim putere și încredere, pentru a putea continua exercitarea sarcinilor profesionale într-un mod conștiincios iar performanţele obţinute să vă asigure un viitor luminos.

Cu respect şi deosebită consideraţie , preşedintele raionului Şoldăneşti, Svetlana Rotundu