Familiarizarea reprezentanților APL și a vârstnicilor cu Conceptul îmbătrânirii active

15 decembrie 2018

Pe data de 12 decembrie curent s-a desfășurat un Atelier de instruire a funcționarilor publici și persoanelor în etate care a avut drept scop : familiarizarea reprezentanților APL și vârstnicilor cu Conceptul îmbătrânirii active, Conceptul de voluntariat a varstnicilor și implicare a varstnicilor în procesul de consultare la nivel local.În calitate de invitat a fost prezentă doamna Valentina Bodrug-Lungu președinta și fondatoarea organizației non-guvernamentale „Gender-Centru”, care desfășoară proiecte privind educația de gen, combaterea violenței în familie și prevenirea discriminării.Dumneaei a vorbit celor prezenți despre ultimele tendințe în domeniul resocializării persoanelor în etate. În acest context, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu UNFPA și UNDESA organizează activități de sensibilizare a reprezentanților APL și a vârstnicilor cu referire la importanța integrării îmbătrânirii în politicile locale, dezvoltarea voluntariatului vârstnicilor și mobilizării comunitare, consultarea vârstnicilor la nivel local și crearea organizațiilor de susținere reciprocă a vârstnicilor.

În calitate de răspuns la provocările îmbătrânirii, Guvernul Republicii Moldova a adoptat un șir de documente strategice la capitolul îmbătrânirii demografice, inclusiv în domeniul promovării îmbătrânirii active, precum: Programul pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici și Planul de acţiuni privind implementarea principiului îmbătrînirii active (2018-2021).

Secția administrație publică locală