Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Şoldăneşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social în primăria c. Cotiujenii Mari

7 octombrie 2020

         Cerinţe faţă de candidaţi:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vărstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 •    Cunoaşterea cadrului legal şi normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.
 •    Apt de muncă din punct de vedere medical

Studii :

 • Avantaje: Studii universitare în asistenţa socială,
 • Studii universitare pedagogice,  medicale ,drept;

Cunoştinţe

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • abilităţi de a lucra după un program solicitat;
 • calităţi morale;
 • abilităţi de comunicare;
 • cunoaşterea calculatorului şi experienţă practică în programele Windows, Word, Excel

Candidaţii vor depune:

 • cerere de participare la concurs;
 • curiculum vitae;
 • certificat medical;
 • diplomele de studii şi copia ei;
 • buletinul de identitate (copia);
 • declarația pe propria răspundere  privind absența antecedentelor penale

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs – 

20 OCTOMBRIE 2020.

DASPFC Șoldănești

Adresa: or. Şoldăneşti, str. Păcii 13.

Contacte: (272) 2-25-43