Despre procedura obținerii compensației pentru cheltuielile de transportare de peste hotare a corpului neînsuflețit al cetățeanului RM

10 august 2022

 Potrivit Hotarîrii Guvernului nr. 159/2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material, de dreptul la compensaţie parţială a cheltuielilor  beneficiază persoana domiciliată în Republica Moldova, care demonstrează că a suportat cheltuielile de transportare de peste hotare a corpului neînsuflețit al cetățeanului Republicii Moldova.

            Ea se acordă o singură dată, pornind de la disponibilul mijloacelor financiare în Fond. Poate fi solicitată în termen de 12 luni calendaristice de la data decesului, solicitantul adresându-se structurii teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai, prezentând toate documentele necesare.

Cererea se consideră completă și se acceptă pentru examinare dacă toate datele necesare și actele confirmative au fost oferite de către solicitant. Ea se examinează în 10 zile lucrătoare de către structura teritorială de asistenţă socială, care o transmite, în termen de 2 zile lucrătoare, Agenției Naționale Asistență Socială (ANAS) pentru luarea deciziei. În baza dosarului complet DASPFC întocmește demersul, care este remis spre examinare ANAS pentru luarea deciziei de acordare /neacordare a dreptulul la compensația parțială a cheltuielilor de transportare a corpului neînsuflețit.

Această decizie e emisă de ANAS în 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la Agenție. Iar în 5 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului, solicitantului i se expediază o înștiințare.  În cazul acordării dreptului la compensaţia parţială a cheltuielilor, decizia și înștiințarea vor conţine cuantumul acesteia, modalitatea de plată şi termenul valabilității plății. În cazul neacordării dreptului, decizia va conţine motivele care au stat la baza acesteia, iar înștiințarea va conține motivele care au stat la baza neacordării şi modalitatea de contestare.

Elena BULAT, specialist superior în administrarea ajutorului social la DASPFC Șoldănești