Despre etica și deontologia medicilor

4 decembrie 2018

 

Joi, 27 noiembrie,în sala de ședințe a Consiliului Raional Șoldănești s-a desfășurat o întrunire cu medicii și asistenții medicali din cadrul Spitalului Raional și Centrului de Sănătate Șoldănești și alți angajați din domeniul sănătății de la centrele de sănătate din raion.

La eveniment au mai participat: Svetlana Rotundu, președintele raionului Șoldănești, Palii Veaceslav- șeful Spitalului Raional Șoldănești, Tentiuc Dumitru- doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar și șef al catedrei Medicină socială şi management sanitar ” din cadrul USMF ”Nicolae Testemițeanu” și Feodor Grăjdean, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar ( din cadrul aceleiași catedre).

Prin această ședință a fost dat startul unui ciclu de prelegeri destinate angajaților din sfera medicinei cu tematica „ Etica, Deontologia și Comunicarea în sănătate”, sub conducerea profesorului Leonid Margine, doctor în științe medicale, conferențiar universitar.

Șeful Spitalului Raional Șoldănești, domnul Veaceslav Palii a enunțat următorul mesaj:

„  Insituțiile medicale sunt obligate să asigure un climat favorabil ce corespunde așteptărilor și necesităților pacienților, să respecte drepturile  lor, organizarea unei comunicări corecte  cu pacientul din punct de vedere legal, care  va spori satisfacția beneficiarului de serviciile medicale din instituțiile noastre din raion.Comunicarea etică este un proces și un instrument de interrelaționare dintre medic și pacient, cu familia acestuia , cu colegii de breaslă , cu societatea în ansamblu, în vederea realizării obiectivelor fundamentale ale activității medicale.

Vreau din partea administraţiei spitalului raional şi a tutuor participanţilor de astăzi la această întrunire să aduc mulţumire   celor care au binevoit de a ne onora cu prezenţa şi au fost receptivi faţă de iniţiativa noastră de a organiza un asemenea curs”

În imagini: Secvențe de la  prelegere

Doamna președinte al raionului Șoldănești, a exprimat următoarea elocuțiune adresată celore prezenți: „Bun venit dragi colegi, permiteţi-mi să vă numesc colegi ,fiindcă noi  toţi activăm în sistemul public al Republicii Moldova.În acest context; vreau să salut prezenţa dumneavoastră la aceste prelegeri, şi vă îndemn să participaţi şi la cele ce vor urma pentru a contribui prin aceasta la  îmbunătățirea actului medical din raionul Şoldăneşti. Totodată,  vreau să mulţumesc oaspeţilor noştri, care au răspuns  iniţiativei spitalului raional Şoldăneşti şi a administraţiei spitalului de a organiza aceste cursuri.  Eu cred că etica şi deonotologia actului medical, mereu a fost pe masa de lucru al medicului şi al tuturor lucrătorilor din sistemul de sănătate, fiindcă reformele care se produc în acest domeniu, numaidecît ne obligă să respectăm şi aceste prevederi,să ştim cum să  dobîndim respectul pacientului nostru, pentru a ne bucura de rezultate cît mai bune.  Sper că aceste prelegeri o să fie numaidecît de folos  atît pentru dumneavoastră dar şi pentru pacienţii pe care  aveţi onoarea să-i primiţi în audienţă, să le prescrieţi diferite recete, dar şi să-i lecuiţi în Spitalul Raional Şoldăneşti, în centrele de sănătate, ambulatoriile pe care le aveţi, deci să fie  spre folosul tuturor, pentru aceasta  vă doresc succese tuturor.”

        La întrunire au participat 97 de lucrători medicali, aceștia urmând să frecventeze cursurile în fiecare zi de joi, pînă la finele anului curent. Prelegerile se vor finisa cu o conferință la care fiecare lucrător medical va face o prezentare, primind cîte un certificat de instruire continuă , valabil pentru orice specialitate din domeniul medical.