Consultări publice a proiectelor de decizii a ședinței ordinare din 27.07.2023

24 iulie 2023

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenței în procesul de elaborare a proiectelor și deciziilor de către Consiliul raional Şoldăneşti, Președintele raionului, dl Mîndru Nicolae, a inițiat pentru azi, 24.0.7.2023, dezbateri publice pe marginea proiectelor de decizii ale Consiliului raional Șoldănești, propuse spre examinare în ședința ordinară a Consiliului raional Șoldănești din 27.07.2023.

La consultări au fost prezenți conducătorii subdiviziunilor Consiliului raional, conducători ai serviciilor publice din raion și alte persoane interesate.

Ședința a fost prezidată de Președintele raionului Șoldănești, dl Mîndru Nicolae, care și-a exprimat salutul cu un început de săptămână ușoară și a dat citire proiectelor de decizii care au fost puse spre dezbateri:

1. Cu privire la audierea raportului despre executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2023.

2. Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2023, proiecte prezentate de dl Prisăcari Iurie, şef Direcţie Finanţe.

3. Cu privire la alocarea mijloacelor din componenta raională, proiect prezentat de dna Popa Violeta, şef Direcţie Învăţământ.

4. Cu privire la modificarea unei anexe, proiect prezentat de dl Iurcu Vladimir, șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri.

În final ședința a fost declată închisă.

Pentru detalii referitor la proiecte de decizii, accesați pagina oficială www.soldanesti.md, compartimentul Transparență – Proiecte de decizii.

A.Bulican, specialist, Secția Administrație Publică