Consilierii raionali s-au întrunit în ședință ordinară

25 august 2021

La 24 august în Sala mare a Consiliului raional Șoldănești consilierii raionali s-au întrunit în ședință ordinară. Pe ordinea de zi ai ședinței s-au aflat 17 chestiuni. Din 27 consilieri aleși la ședință au fost prezenți 26, astfel încât ședința a fost deliberativă. Președintele ședinței curente a fost ales consilierul raional – Anatolie Tatarenco.

            Prima chestiune votată de consilieri s-a referit la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2021, la venituri în sumă de 70293,9 mii lei (54,3 %) și la cheltuieli în sumă de 68586,5 mii lei (53,3 %) cu un excedent de 1707,4 mii lei. A urmat alocarea surselor din Fondul de rezervă sub formă de   ajutor material unic destinat tratamentului medical a 4 persoane solicitante.

            Din Soldul disponibil s-a decis alocarea unor mijloace financiare în  sumă totală de 1011, 5 mii lei, dintre care:

  • 10,0 mii lei primăriei satului Sămășcani drept contribuție la reparația acoperișului izvorului din sat; 
  • 16,2 mii lei contribuție primăriei orașului Șoldănești la expertizarea tehnică a proiectului de consolidare a casei avariate din strada 31 august, 2.
  • 30,0 mii lei contribuție primăriei satului Cușmirca pentru  construcția unui depozit de deșeuri la grădinița din sat;
  • 50,0 mii lei primăriei satului Pohoarna la implementarea proiectului  Fondului Ecologic Național privind construcția apeductului și canalizației;
  • 55, 0 mii lei primăriei satului  Poiana, contribuție la proiectul privind forarea fîntânii arteziene;
  • 150,0 mii lei contribuție  la reparația Centrului comunitar din satul Mihuleni;
  •  120,0 mii lei primăriei Climăuții de Jos drept contribuție la realizarea proiectul privind sistemul de apeduct;
  • 150, 0 mii lei drept contribuție pentru primăria satului Cobîlea la realizarea proiectul privind forarea fîntânii arteziene și apeductului în localitate
  • 220,0 mii lei  IMSP ”Centrului de sănătate Șoldănești ”, inclusiv 200,0 mii lei  pentru lucrările de gazificare a OMF Zahorna și 20, 0 mii lei pentru reparația Oficiului medicilor de familie Șestaci; 100,3 mii lei primăriei satului Chipeșca contribuție la lucrările de gazificare a localității;

            Odată cu aprobarea Deciziei nr. 5-4 a fost hotărâtă modificarea bugetului raional cu micșorarea (la partea de venituri) a încasărilor de la prestarea serviciilor cu plată cu -27100,0 lei. În volum identic s-a modificat bugetul la partea de cheltuieli – ramura învățământ, drept rezultat al reorganizării școlii primare-grădinițe Socola în grădiniță, în scopul asigurării executării calitative a bugetului raional pentru anul 2021.

            Prin Decizia Nr. 5-6 a fost aprobată componența nominală a comisiei medico-militare și de recrutare –încorporare în serviciul militar în termen, cu termen redus în Forțele Armate ale RM a recruților cu anul nașterii 1994-2004  cu aprobarea orarului de activitate a punctului de încorporare prin efectuarea controlului medico-militar începând cu data de 13 septembrie pînă la data de 31 ianuarie 2022.  Printr-o altă decizie (Nr. 5-7) s-a aprobat programul de activitate de luare la evidență militară a  tinerilor cu anul nașterii 2006, cu începere din 07 februarie pînă la 31 martie 2022.  

            Prin Decizia Nr. 5-9 au fost alocate mijloace financiare din componenta raională a Direcției Învățământ în sumă de 50 000 lei pentru procurarea seturilor de mobilier școlar individual pentru elevii din treapta primară, 200 000 lei Gimnaziului Poiana pentru crearea condițiilor de activitate grupurilor preșcolare de copii care urmează a fi transferate de la grădiniță în cadrul gimnaziului și 150 mii lei Liceului Teoretic Cotiujenii Mari pentru lucrările de reparație a  sălii de sport.

            Odată cu aprobarea Deciziei Nr. 5-10 din 24.08.2021, consilierii au votat pentru deschiderea unei singure clase de liceu în anul de studii 2021-2022 la Liceele Teoretice din satele Răspopeni și Cotiujenii Mari.  Ulterior,  a fost decisă optimizarea rețelei de învățământ preuniversitar din raion prin comasarea prin fuziune a Grădiniței de copii ”Floricica” din s. Poiana cu Instituția Publică Gimnaziul Poiana, și instituirea  complexului  educațional Gimnaziul- Grădiniță Poiana,  începând cu 1 noiembrie 2021. Una din condițiile ce au impus elaborarea  deciziei, potrivit șefului Direcției Învățământ –Violeta Popa  a fost  înregistrarea la instituție de învățământ a unui deficit bugetar în creștere. La fel, comasarea a fost justificată de apariția necesității transferării grădiniței de copii în edificiul gimnaziului pentru asigurarea unor condiții mai bune ale desfășurării procesului instructiv-educativ.

            Prin Decizia Nr. 5-12 a fost modificată anexa nr. 10 la decizia nr. 6-9 din 10 decembrie 2020 Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2021, care ține de repartizarea cheltuielilor de finanțare a lucrărilor de întreținere, reparație și reconstrucție a drumurilor publice raionale. Adoptarea deciziei a fost determinată de faptul că în urma desfășurării procedurii de achiziții publice aferente contractării lucrărilor și serviciilor nominalizate s-au obținut economii financiare în sumă de 331, 6 mii lei ( din totalul de 10 276, 8 mii lei) , surse care au fost  repartizate 290,0 mii lei la întreținerea în perioada rece a anului iar 41, 6 mii lei la Fondul de rezervă.

             Consilierii raionali au mai votat aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de Asistență Parentală Profesionistă. Acest Regulament a fost elaborat în vederea îmbunătățirii calității serviciului prestat copiilor în situație de risc și a copiilor  separați de părinți, dar și în legătură cu modificările aplicate Regulamentului –cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului Asistență Parental profesionistă și standartelor minime de calitate.

            Tot la aceeași ședință a fost aprobat Programul de activitate a Consiliului raional Șoldănești pentru trimestrul IV al anului 2021, care include ședințe ale Consiliului raional, seminare și activități de informare a autorităților publice locale de nivelul I dar și organizarea și desfășurarea manifestațiilor culturale.

În urma disputelor și dezbaterilor purtate de consilieri pe marginea ultimelor 3 proiecte de decizii, dar și al analizei argumentelor enunțate în acest sens (Nr. 5-15, 5-16 și 5-17) au votat contra majoritatea consilierilor prezenți.