Consilierii raionali s-au întrunit în şedinţă extraordinară

24 ianuarie 2020

La data de 23 ianuarie  2020 s-a desfăşurat Şedinţa extraordinară a Consiliului raional Şoldăneşti. Conform ordinii de zi au fost examinate 24 de chestiuni. Preşedintele şedinţei curente  a fost desemnată consilierul raional Ana Cuceinic.

Pe parcursul şedinţei au parvenit unele propuneri şi rectificări la proiectele de decizii examinate.

Astfel, prin Decizia Nr. 1-7 cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională a Direcţiei Învăţămînt fost aprobată  alocarea sumei de 1.300 000 lei pentru realizarea lucrărilor adiţionale care nu ţin de sporirea eficienţei energetice (implementarea proiectului de sporire a eficienţei energetice) a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici”, 231 326,039  lei pentru reparaţia Sălii de sport a instituţiei  şi suma de 43 976,014 lei pentru conectarea la apeduct a Gimnaziului Poiana.

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, prin Decizia Nr. 8-1 Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, în comisie au fost incluşi următorii consilieri raionali : Grosu Lora, Tatarenco Anatolie, Pleşca Tudor (membrii supleanţi: Cuceinic Ana şi Şveţ Victor).

Totodată, Decizia Nr.1-4 Сu privire la alocarea mijloacelor din soldul disponibil a fost suplinită cu propunerea de a aloca 11,0 mii lei pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor culturale pentru anul 2020.

Pe parcursul şedinţei au mai parvenit şi alte propuneri şi recomandări.

Toate cele 24 de întrebări examinate de pe ordinea de zi  au fost aprobate  prin votul unanim al consilierilor prezenţi.