Consilieri raionali

L I S T A

consilierilor în Consiliul raional Şoldăneşti (2020-2024)

Nr

d/o

Numele,

prenumele

Apar

ten.

politică

Data, luna

anul naşterii

              Adresa
1.  Popuşoi Silvia PDM   s. Climăuţii de Jos
2  Argat Olga PSRM   or.Șoldănești
3  Ianco Gheorghe PDM   s. Găuzeni
4  Popa Boris  Blocul “ACUM”   s. Cotiujenii Mari
5  Cuculescu Ion  PDM    or.Șoldănești
6  Pantileev Veronica PSRM   s. Poiana
7 Musteaţă Gheorghe PDM   or. Şoldăneşti
8 Covalenco Ana Blocul “ACUM”   or. Şoldăneşti
9 Pozdircă Anton PDM   or. Şoldăneşti
10 Babcineţchi Diana neafiliat    or.Șoldănești
11  Tatarenco Anatolie  PSRM   or. Şoldăneşti
12 Micu Nicolae  PDM   s. Olişcani
13  Verdeş Aurel  Blocul “ACUM”     or.Șoldănești
14  Antoconenco Maria  PDM    s. Poiana
15 Focşa Serafima PLDM    or.Șoldănești
16  Velișco Valerii PSRM   s.Vadul-Rașcov
17  Cemîrtan Iurie PDM   s. Cobîlea
18 Șveț Victor Blocul ACUM   s.Alcedar
19  Camila Viorica PDM   c. Cotiujenii Mari
20 Cuceinic Ana PCRM   s.Cobîlea
21  Odajiu Elena PSRM   s. Olişcani
22 Burez Ion PDM   s.  Zahorna
23 Pleșca Tudor Blocul “ACUM”   or. Șoldănești
24 Namolovan Lucia PDM   s. Climăuții de Jos
25 Nauc Leonid PP “ȘOR”   or. Orhei
26 Cazimir Anatolii PSRM   or. Șoldănești
27 Namolovan Olga PDM   s. Salcia