Consilieri raionali

L I S T A

consilierilor în Consiliul raional Şoldăneşti (2023-2027)

Nr.

d/o

Numele,

 

prenumele

Aparten.

 

politică

   
1.  Mîndru Nicolae PSDE   or.Şoldăneşti
2 Rotundu Svetlana PSDE   s. Climăuții de Jos
3 Grosu Lora PSDE   or.Şoldăneşti
4  Popa Violeta PSDE   s.Olişcani
5  Burez Ion PSDE    s.Zahorna
6 Mantea Svetlana PSDE   s. Cobîlea
7 Popuşoi Silvia PSDE   S.Climăuţii de Jos
8 Antoconenco Maria PSDE   s.Poiana
9  Ianco Gheorghe PSDE   s.Găuzeni
10 Scutaru Andrei PAS   or. Şoldăneşti
11  Popa Angela  PAS   or. Şoldăneşti
12 Dereli Larisa PAS   or.Şoldăneşti
13  Ţara Gheorghe  PAS     or.Șoldănești
14  Babcineţchi Vitalie  PAS    or.Şoldăneşti
15 Şempered Veaceslav PAS    or.Șoldănești
16 Grosu Vadim PAS   com. Dobruşa
17  Ciobanu Larisa PAS    
18 Supostat Eudochia PSRM   s.Samaşcani
19  Pantileev Veronica PSRM   s.Poiana
20 Tatarenco Anatolie PSRM   or. Şoldăneşti
21  Pînzari Anatolie PSRM   s. Fuzăuca
22 Velişco Valerii PSRM   s.Vadul-Raşcov
23 Covali Adriana PSRM    
24 Sfeclă Maria PP DA   or.Şoldăneşti
25 Cuceinic Ana PCRM   s.Cobîlea
26 Ciobanu Sorina PP PDCM   or. Șoldănești
27 Lisnic Anatolie PLDM   or.Rezina