Consilieri raionali

L I S T A

consilierilor în Consiliul raional Şoldăneşti (2015-2019)

Nr

d/o

Numele,

prenumele

Apar

ten.

politică

Data, luna

anul naşterii

              Adresa
1. Bonari Alexandru PDM 28.02.1951 or.Şoldăneşti
2 Draguţa Pavel PDM 24.04.1974 s. Răspopeni
3 Musteaţă_Gheorghe PDM 01.02.1961 or. Şoldăneşti
4 Ciudin Alexandru PDM 18.07.1986 or. Chişinău
5 Erhan Elizaveta PDM 13.09.1064 or. Şoldăneşti
6 Rudei Alic PDM 18.08.1979 s. Şestaci
7 Badan Vasile PDM 08.10.1964 or. Şoldăneşti
8 Pozdîrca Anton PDM 08.04.1948 or. Şoldăneşti
9 Camila Viorica PDM 01.01.1970 s. Cotiujenii Mari
10 Cemîrtan Iurie PDM 25.01.1970 s. Cobîlea
11 Nasu Maria PLDM 17.09.1956 or. Şoldăneşti
12 Barcari Natalia PLDM 17.03..1981 s.Olişcani
13 Ioncu Mihail PLDM 16.12.1985 or. Şoldăneşti
14 Platon Ion PLDM 26.05.1976 or. Chişinău
15 Botnarenco Ion PLDM 09.05.1988 s. Cuşmirca
16 Rusu Larisa PLDM 19.04.1960 or. Şoldăneşti
17 Dereli Larisa PLDM 13.01.1966 or. Șoldănești
18 BouVitalie PCRM 06.04.1965 s.Rogojeni
19 Todua Djumberi PCRM 25.04.1937 or. Șoldănești
20 Cuceinic Ana PCRM 11.07.1957 s.Cobîlea
21 Macovei Vasile PSRM 03.01.1954 or. Șoldănești
22 Ţara Gheorghe PSRM 27.10.1961 s. Rogojeni
23 Tcaci Evghenii PPPN 16.01.1972 or. Șoldănești
24 Lisa Angela PPPN 06.02.1969 s.Olişcani
25 Paierele Leonid PL 03.08.1963 or. Șoldănești
26 Croitoru Veaceslav PL 30.10.1957 or. Șoldănești
27 Cernolevschi_Iurie BEPPB-Iu.Leancă 12.08.1968 s. Şestaci