Consilieri raionali

L I S T A

consilierilor în Consiliul raional Şoldăneşti (2020-2024)

Nr

d/o

Numele,

prenumele

Apar

ten.

politică

Data, luna

anul naşterii

              Adresa
1.  Antoconenco Maria PDM 25.08.1954 s.Poiana
2  Babcinețchi Diana PP ȘOR 13.07.1983 or.Șoldănești
3 Musteaţă_Gheorghe PDM 01.02.1961 or. Şoldăneşti
4  Grosu Lora  PDM  14.09.1959  or.Șoldănești
5  Focșa Serafima  PLDM  or.Șoldănești
6 Rudei Alic PDM 18.08.1979 s. Şestaci
7  Popa Boris  Blocul ACUM  13.05.1957  s.Cotiujenii Mari
8 Pozdîrca Anton PDM 08.04.1948 or. Şoldăneşti
9 Camila Viorica PDM 01.01.1970 s. Cotiujenii Mari
10  Cuculescu Ion  PDM  16.01.1972  or.Șoldănești
11  Panteleev Veronica  PSRM 24.01.1985 s.Poiana
12  Covalenco Ana Blocul ACUM 23.12.1954 or.Șoldănești
13  Tatarenco Anatolie  PSRM  26.02.1955  or.Șoldănești
14  Micu Nicolae  PDM  14.12.1939  s.Olișcani
15  Rabii Ruslan  Blocul ACUM  27.03.1976  or.Șoldănești
16  Velișco Valeriu PSRM s.Vadul-Rașcov
17  Jora Eugenia PDM
18 Șveț Victor Blocul ACUM 29.11.1968 s.Alcedar
19 Odajiu Elena PSRM 08.07.1964 s.Olișcani
20 Cuceinic Ana PCRM 11.07.1957 s.Cobîlea
21 Macovei Vasile PSRM 03.01.1954 or. Șoldănești
22 Burez Ion PDM 09.09.1967 s. Zahorna
23 Pleșca Tudor Blocul ACUM 28.01.1960 or. Șoldănești
24 Namolovan Lucia PDM s. Climăuții de Jos
25 Nauc Leonid PP ȘOR 26.11.1979 or. Orhei
26 Cazimir Anatolie PSRM 19.11.1954 or. Șoldănești
27 Urechi Liliana PDM s. Climăuții de Jos