Comisiile consultative de specialitate au examinat chestiunile propuse pentru ordinea de zi a ședinței ordinare din 24 august 2021

23 august 2021

           În zilele de vineri,  20  august și  luni, 23  august curent, în  incinta Sălii de protocol a Consiliului raional Șoldănești s-au desfășurat   şedinţele  comisiilor consultative de specialitate: Activităţi economico-financiare, agricultură, industrie și comerț;Învățământ, cultură, turism, sport și culte;  Medicină, protecţie socială şi muncă, Drept şi disciplină la care au fost examinate și puse în discuție proiectele de decizii propuse pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 24 august 2021. 

          Membrii comisiilor au supus unei analize amănunțite conținutul proiectelor de decizii. La unele dintre acestea au fost oferite recomandări și sugestii de ordin tehnic, după ce au fost ascultate opiniile specialiștilor raportori. La altele au fost propuse modificări de conținut, și anume: 5-2 Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă și 5-9 Cu privire la alocarea mijloacelor din componenta raională a Direcției Învățământ. Majoritatea proiectelor de decizii examinate au primit avizul pozitiv exprimat prin votul unanim al  membrilor comisiilor de specialitate, cu excepția  Comisiei Drept și Disciplină, din ai cărei membri: 3 – au votat pentru respingerea unor chestiuni (Nr. 5-15-5 -17) de pe ordinea de zi, 1- contra și 1 s-a  abținut.

          Cele 17 chestiuni aprobate pentru ordinea de zi a ședinței ordinare din 24.08.2021 urmează a fi examinate și de către Comisia Protecţia mediului, construcţii, amenajarea teritoriului şi transport a cărei ședință se va desfășura în ziua următoare la orele 09:30.