Comisii consultative de specialitate

„Activităţi economico-financiare, agricultură, industrie şi comerţ”

1.Gh.Musteaţă, PDM- președinte

2. A.Ciudin, PDM

3.N.Barcari, PLDM

4. A.Cuceinic, PCRM

5.V.Macovei, PSRM

6.L.Paierele, PL

7.E.Tcaci, PPPN

            ”Învăţămint, cultură, turism, sport şi culte”

1.M.Nasu, PLDM- președinte

2.A.Bonari, PDM

3.A.Rudei, PDM

4.A.Cuceinic, PCRM

5. A.Lisa, PPPN

 

”Drept şi disciplină”

1.V.Badan, PDM

2.P.Draguţa, PDM- secretar

3.M.Ioncu, PLDM-președinte

4.L.Dereli, PLDM

5.Iu.Cernolevschi, PL

6. Gh.Ţara, PSRM

7.E. Tcaci, PPPN

 

”Protecţia mediului, construcţii, amenajarea teritoriului şi transport”

1.A.Pozdîrcă, PDM- președinte

2.Iu.Cemîrtan, PDM

3.Dj.Todua, PCRM

4.I.Botnarenco, PLDM -secretar

5.I.Platon, PLDM

 

”Medicină, protecţie socială şi muncă”

1.V.Camila, PDM

2.E.Erhan, PDM

3.L.Rusu, PLDM-secretar

4.V.Bou, PCRM

5.V.Croitoru, PL- președinte