Comisia raională pentru situații excepționale a examinat situația alarmantă din sectorul agricol și soarta unui bloc locativ

29 iulie 2022

În ziua de luni, 25 iulie 2022 membrii comisiei raionale pentru situații excepționale s-au întrunit în ședință pentru a examina 2 chestiuni aflate pe ordinea de zi și anume, examinarea demersului Comisiei pentru situațiie excepționale a  orașului Șoldănești nr. 427 din 06.07.2022 prin care se solicită alocarea surselor din Fondul de rezervă pentru consolidarea și restabilirea integrității blocului locativ, termoizolarea fațadelor și reparația acoperișului clădirii din orașul Șoldănești, str. M.Jucov, precum și  analiza situației excepționale create în domeniul agricol.

                Cu o informație la primul subiect a  vorbit Victor Iurcu, șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri . Conform devizului de cheltuieli prezentat de comisia locală, costul lucrărilor planificate pentru restaurarea blocului locativ sunt evaluate la suma de 7 500 000 mii lei, iar în Fondul de rezervă al Consiliului raional Șoldănești sunt resurse insuficiente pentru acoperirea unei sume atît de mari.   Spre fine, membrii comisiei au decis să ia act de demersul  , să remită  demersul Comisiei pentru situații excepționale orășănești spre modificare, completare și actualizare. La fel, s-a propus primăriei orașului Șoldănești să întreprindă măsuri necesare întru organizarea, desfășurarea adunării generale a locatarilor și formarea Asociației de coproprietari ai blocului locativ.

                Tot la aceeași ședință, membrii comisiei au luat act de informația prezentată de șeful Direcției agricultură și alimentație – Andrei Muțuțchi. Potrivit celor comunicate de raportor, urmare a lipsei precipitațiilor atmosferice, a secetei excesive sectorul agricol al raionului a avut de suferit semnificativ. În aceste condiții,  s-a constatat o diminuare a recoltei culturilor agricole de grupa I de 30 -40 %. Totodată, situația este și mai alarmantă la culturile agricole de grupa a II-a și a plantațiilor perene, la care roada a fost compromisă în proporție de 60-80 %. Comisia a luat act de informația prezentată de dl. Muțuțchi și a decis ca primarii localităților, împreună cu agenții economici să analizeze situația din domeniu și să întreprindă măsuri de constatare, de a întreprinde măsuri întru prevenirea sau lichidarea consecințelor situațiilor excepționale din teritoriile administrate.

Secția administrație publică