Comisia raională pentru protecţia copilului aflat în dificultate a aprobat măsuri de protecţie socială pentru mai mulţi copii din raion

25 noiembrie 2021

La 23 noiembrie 2021 a avut loc şedinţa Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate. Conform ordinii de zi, membrii comisiei au avut de examinat 8 chestiuni ce privesc situaţia unor minori din s. Vadul-Raşcov   şi Cobîlea, plasarea planificată a  4 copii în Serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă, analiza rapoartelor de activitate a 2 asistenţi sociali din cadrul Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă şi a unui părinte educator din or. Şoldăneşti. La fel, a fost discutată posibilitatea acordării ajutorului bănesc sub formă de sprijin familiar pentru 3 familii cu 7 copii, 2 copii din Serviciul de Asistenţă Parentală Profesionist şi a unui copil ieşit din Casa de tip familial.

            Spre final, a fost acceptat plasamentul planificat a 4 copii  în serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă şi incadrarea în Centrul de plasament pentru cuplul mamă-copil din or.Bălţi  a 2 copii. Din cadrul Serviciului sprijin familial au beneficiat de ajutor material: o familie cu 3 copii în sumă de 12 000 lei, o familie cu doi copii – 8 000 lei. De un suport echivalent a beneficat o altă familie cu 2 copii. Doi minori din cadrul serviciului de Asistenţă Parentală Profesionistă au beneficiat de cîte 4 000 lei fiecare. Din cele 13 întrebări 11 au primit aviz pozitiv din partea comisiei, iar examinarea a 2 dintre ele  a fost amânată pentru şedinţă următoare.

Coreţchi Radu, secretar al Comisiei